Begroting 2016 – positief meerjarenperspectief met onzekerheden

Afgelopen donderdag vond de begrotingssessie plaats. Velsen Lokaal heeft een begroting bestudeerd die duidelijk inzicht geeft in voorgestelde keuzes. Velsen Lokaal kan zich goed vinden in die voorstellen.¬†Onze aandachtspunten vanuit de perspectiefnota: interne auditor, informatieanalist, en begrotingsapp zijn opgenomen.¬†Wel blijven wij aandacht vragen voor de financi√ęle risico’s en het teruglopen van de financi√ęle reserves.

geld

Jeugd Cultuurpas

Tot onze grote blijdschap hebben we in deze begroting kunnen lezen dat de Jeugd Cultuurpas verder wordt ontwikkeld. De Jeugdcultuurpas was prominent onderdeel ons programma, omdat we hebben gezien dat het initiatief van de Jeugdsportpas (ook door Velsen Lokaal aangedragen) een groot succes is. We bedanken het college voor het overnemen van deze wens.

Toezicht en handhaving – leefbaarheid Velsen-Noord

Verder constateert Velsen Lokaal dat voor toezicht en handhaving extra formatie wordt gevraagd. We zien graag dat die ook wordt ingezet voor handhaving in de wijken, zoals bijvoorbeeld om de overlast van hangjongeren en drugs¬†tegen te gaan en voor extra¬†verkeerstoezicht.¬†De Leefbaarheidsmonitor laat zien dat maatregelen nodig zijn. Al een tijd vragen wij aandacht voor de leefbaarheid in Velsen-Noord, net als collega-raadslid Peter Stam van PWZ. Het CDA verraste ons met de aankondiging van een motie om geld vrij te maken n.a.v. de Leefbaarheidsmonitor. Hoewel een dag eerder het CDA nog tijdens de sessie over vluchtelingen ontkende dat er rek er in Velsen-Noord uit is, zijn we blij dat het CDA daarover van gedachten is veranderd. Ook CDA-wethouder Te Beest wil tot op heden niet erkennen dat er in Velsen-Noord structurele problemen zijn die structurele maatregelen vergen, meer dan alleen cosmetische ingrepen in de openbare ruimte. Velsen Lokaal wil graag¬†praten over de aard van de problemen en op een gestructureerde en analytische wijze nadenken over de noodzakelijke maatregelen. Wij denken dat veel maatregelen al via¬†de budgetten van verschillende programma’s gefinancierd kunnen worden. Niet voor niets heeft Velsen Lokaal samen met PWZ eerder deze week¬†een agendaverzoek ingediend om in een raadssessie over de leefbaarheid in Velsen-Noord, delen van IJmuiden en Velserbroek te praten, naar aanleiding van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor.

Onzeker meerjarenperspectief

Hoewel we blij zijn met het opgenomen nieuwe beleid, betwijfelt Velsen Lokaal of de gevonden dekking wel zo hard is en vindt het meerjarenperspectief op zijn minst onzeker. De dekking is gevonden in toekomstige budgetmutaties, waarbij het effect op de lange termijn zichtbaar moet worden. Daarin zit veel onzekerheid. De laatste jaren hebben we al veelvuldig een beroep gedaan op de Algemene Reserve om tekorten op te vangen. Dat kunnen we niet blijven doen. Het weerstandsvermogen wordt op de proef gesteld. Het baart Velsen Lokaal zorgen dat er geen rekening is gehouden met de te verwachten groei van bijstandsuitkerkingen en andere kosten als gevolg van de toename van vergunninghouders. Overduidelijk is dat er in de toekomst meer budget nodig is. Daar zullen mogelijk hogere bijdragen van het Rijk tegenover staan. Dit niet opnemen in de begroting (al was het maar als risico) is wat Velsen Lokaal betreft onterecht.
Tel daar de andere onzekerheden en exploitatierisico’s , zoals in het sociaal domein (decentralisaties), het financieel risico van IJmondwerkt!, de onzekerheden in de ontwikkelingen van het gemeentefonds en andere mogelijke kosten van de blusvoorzieningen bij op. Dan kan het meerjarenperspectief wel eens flink tegen gaan vallen. De D66-fractie reageerde in de sessie door te stellen dat er altijd onzekerheden zijn. Toch stelt Velsen Lokaal dat het voor het beeld belangrijk is om onzekerheden in te schatten.

Weerstandsvermogen

Velsen heeft voldoende vet op de botten, maar het wordt wel steeds iets minder. We vinden het zorgelijk dat risico’s die er wel zijn niet zijn ingeschat.¬†Bijvoorbeeld de impact van de vennootschapsbelasting voor commerci√ęle activiteiten van gemeenten zoals grondexploitaties, denk ook aan de exploitatie van de NAM-kade en het Telstarstadion. Die kunnen de weerstandscapaciteit verder doen teruglopen.¬†Sterker nog: is het niet zo dat die risico‚Äôs best wel ingeschat kunnen worden, maar dat dat niet is gebeurd om de weerstandscapaciteit kunstmatig wat hoger te houden? De impact van de wetgeving die op 1 januari 2016 ingaat, is al meer dan een jaar geleden in overleg tussen de VNG, IPO, Unie van Waterschappen, de Belastingdienst en het Ministerie van Financi√ęn in kaart gebracht. Wethouder Arjen Verkaik¬†reageerde door te stellen dat die bedragen niet genoemd kunnen worden uit concurrentieoverwegingen, waarmee hij impliciet toegaf dat daardoor de weerstandscapaciteit inderdaad kunstmatig hoger is. Met een risicobedrag opnemen, laat je je niet in de kaarten kijken.

Lokale lasten

Eindelijk dalen die, daar zijn we blij mee, hoewel de rioolheffing stijgt. Op de afvalstoffenheffing krijgen we toch een klein kadootje van 150K uit de reserves als verlichting van de lasten. Dus er is toch geluisterd naar de motie die Velsen Lokaal op 6 november 2014 samen met CU heeft ingediend, maar die het niet haalde. We vroegen toen om een reductie van het tarief door een bijdrage uit de reserves. Velsen Lokaal heeft wel een structurele verlaging voor ogen, i.p.v. een eenmalige.

Op donderdag 5 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting 2015

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *