Het nieuwe Politieke seizoen is begonnen!

De vakantie is nu echt voorbij en we zijn deze week alweer volop aan de gang. Afgelopen donderdag had ons raadslid Kitty Wolfs de eer als plaatsvervangend raadsvoorzitter om het nieuwe politieke jaar met een speech in te luiden. Zij begon haar speech met de gedachten over de uitdagingen en het herwinnen van het vertrouwen in de politiek.

Uitdagingen

Ik hoop dat iedereen in de vakantie goed is uitgerust en er weer zin in heeft! Ik in ieder geval wel! En dat is nodig, want er staat echt een hoop op stapel. De uitdagingen waar we voor staan zijn groots en ingrijpend voor de inwoners van Velsen: Intern hebben we het dan over de nieuwe lokale rekenkamer die dit jaar nog vorm moet krijgen, de transitie richting griffie 2.0, waar al grote stappen zijn gezet, maar ook nog veel stappen te nemen zijn. Extern kun je denken aan de verdere vormgeving van de Omgevingswet en de vervolgstappen voor de Stadsschouwburg Velsen richting Rex Cultuur Dok. Dan ligt er nog de grote woningbouwopgave, die ook andere zaken in het leefdomein onder druk zal zetten, en waar ook niet iedereen even blij mee zal zijn. Hoe gaan we om met het natuurgeweld waar we volgens de berichten vaker mee te maken zullen hebben? De sporen van Storm Poly zijn nog steeds zichtbaar in onze gemeente. 

Het vertrouwen in de politiek terugwinnen 

Vraagstukken rond de thema’s armoedebestrijding, het sociaal domein, jeugdzorg en de opvang van vluchtelingen zullen onze agenda’s vullen. Hoe vergroten we de arbeidsparticipatie van statushouders? Hoe creëren we een betere integratie in de samenleving? En dan natuurlijk niet te vergeten: Hoe betrekken we de inwoners van Velsen hierbij? Inclusief de groep die zich nu van ons heeft afgekeerd; de groep zonder vertrouwen in de politiek en de overheid. Hoe kunnen we constructief, samen met alle groepen Velsenaren tot mooie resultaten komen op al deze vlakken? Tijdens de bijeenkomst in Velsen Noord op woensdag 30 augustus over het Actieplan voor Velsen Noord, werd maar weer eens extra duidelijk hoe belangrijk het is om met elkaar in gesprek te blijven en zo het vertrouwen terug te winnen. Grote uitdagingen dus!

Samenspel een vaste plek!

Wij in Velsen kunnen dat! Het afgelopen anderhalf jaar hebben we in de raad laten zien dat wij, ondanks de soms grote politieke verschillen, in de raad constructief, met respect voor elkaar het debat kunnen voeren. Dat we dit niet op de persoon doen. En dat gaat niet in alle raden zo. Daar ben ik trots op en dat hoop ik zo te houden! Ik heb dit punt vaak van gasten van de raad als positieve feedback teruggekregen: Dat men onder de indruk was van het feit dat het debat scherp was, maar wel met respect voor elkaar. Als we op deze wijze onze rollen op de inhoud blijven pakken, versterken we daarmee onze lokale democratie in positieve zin. En wanneer we daarnaast ook in gesprek blijven met onze inwoners, moet ons dit gewoon samen lukken!

Wat staat er de komende tijd verder op de agenda?

De agendacommissie is alweer bij elkaar geweest, de sessies van deze maand worden voorbereid, dinsdagavond was er een zeer interessante en leerzame avond waarin het fysiek domein centraal stond en meer inzicht werd gegeven in het proces dat wordt doorlopen bij de realisatie van een nieuwbouwproject van 100 woningen. Alle producten die we in de raad tegenkomen, zoals startnotities, schetsontwerp, bestemmingsplan etc. kwamen aan bod. De lijnen tussen de raad en ambtenaren worden door zulke avonden ook korter en dat is goed. Woensdagavond was er een regionale bijeenkomst over de MRA en vanavond is er weer een fractievergadering. U bent altijd van harte welkom om daar aan te schuiven!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *