Sessie armoedevisie

Tijdens deze laatste sessie van deze raadsperiode zijn we door 5 professionals uit het werkveld bijgepraat over het uitvoeringsprogramma van de armoedevisie als aanvulling op de prachtige Gelijke Kansen Krant die is opgesteld. Voldoende tijd voor het politieke bevat was er daardoor helaas niet.

Onrustige sessie over de armoedevisie

Omdat vooraf niet heel duidelijk aan de raadsleden was aangegeven dat er 5 presentaties over de armoedevisie zouden plaatsvinden, leverde dit wat gemor en irritaties op. Dat was wel jammer. Na een tijdrovende procesdiscussie werd toch besloten voor verdere behandeling van de 5 presentaties te gaan en onze input, vragen en politieke discussie achterwege te laten. Daarom nu hieronder alsnog onze inbreng voor een ieder die daarin geïnteresseerd is:

De gemeentelijke plannen voor de toekomst sluiten aan op het coalitie akkoord

Er is al veel gedaan, maar er ligt nog een hoop werk. De Gelijke Kansen krant sluit aan op dat wat in het coalitieakkoord voor de komende 4 jaar is opgenomen over het doorpakken op brede armoede- en schuldenaanpak. We lezen eigenlijk al deze ambities ook terug in deze krant en dat is goed.

Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit halveren we. Om de 4 jaar bekijken we opnieuw of het sociaal minimum nog wel genoeg is om van te leven en om goed mee te kunnen doen in de samenleving. We zetten in op financiële educatie, preventie en vroegsignalering. Schulden voorkomen we of verhelpen we vroegtijdig. Maatschappelijke organisaties pakken hierin hun rol. Schuldhulptrajecten worden korter en de overheid wordt als schuldeiser milder. De WSNP-toegang wordt verbeterd en er komt een maximum aan verhogingen, rente- en incassokosten. Aan beschermingsbewindvoerders stellen we strengere eisen. We zorgen voor een betere, verantwoorde overheidsincasso met oog voor de menselijke maat. Doorverkoop van schulden als verdienmodel gaan we tegen.

Raadsvragen over PLANgroep en de armoederegisseur

Wij hebben vooraf raadsvragen over PLANgroep en eerder ook over de armoederegisseur gesteld, om daar in de sessie niet al te uitvoerig meer op in te hoeven gaan. Uit de antwoorden die we kregen blijkt voor ons nog meer dat we moeten inzetten op een afdeling schuldhulpverlening, budgetbeheer en eventueel ook aangevuld met bewindvoerders vanuit onze eigen organisatie. Uitbesteden is niet altijd de juiste oplossing.

Het collegebericht over de evaluatie van de armoederegisseur vonden wij aanvankelijk erg mager. Gelukkig werden de resultaten die inmiddels zijn geboekt door de inzet van die regisseur ons in de beantwoording wel wat duidelijker. Ze helpt bij de kanteling van de dienstverlening. Hoe leveren we meer maatwerk en zorgen we dat de oorzaak van het probleem wordt opgelost? Bij een aanvraag voor een wasmachine onderzoeken we nu ook waarom het een inwoner niet is gelukt om zelf te sparen voor die wasmachine en wat wij daarin kunnen betekenen. De recente toetreding van organisaties als het leger des Heils, de bieb, Kunstform en Stichting Ouderenbelangen tot de Armoedecoalitie is heel positief. De geplande posteractie met flyers, posters en kaarten over onze minimaregelingen van de Armoedecoalitie spreekt ons enorm aan. Want als je meer ruchtbaarheid aan regelingen geeft, bereik je de doelgroep beter en gaan er vanzelf meer mensen gebruik van maken.

Wat vindt Velsen Lokaal van de armoedevisie?

Velsen Lokaal juicht onze deelname aan de Pilot Nationaal Jeugd Ontbijt toe. We hopen dat we onze start met 25 gezinnen op zeer korte termijn verder kunnen uitrollen over de gemeente. We weten allemaal al lang dat er veel meer kinderen met een lege maag in de schoolbanken zitten! Ook hier geldt: Informeer inwoner over deze regeling, benader alle scholen en sla de handen ineen! Ik zie nog een mooie taak voor onze armoederegisseur!

Het bespreekbaar maken van armoede in de klas is goed. De samenwerking met organisaties als Stichting Discussiëren Kun Je Leren en het platform Wijzer in geldzaken (die de Week van het geld organiseert) dus ook. Het regelen van financiën moet worden geïmplementeerd in het lesaanbod op scholen.  Het is eigenlijk heel raar dat kinderen op school wel de Duitse taal leren, maar niet hoe je je eigen financiën beheert.

Vooral huishoudens met een laag inkomen hebben last van de stijgende energieprijzen. Energiecoaches zijn nu beter gekoppeld aan vroegsignalering. Energieleveranciers geven betalingsachterstanden  aan de gemeente door, waarna inwoners in een brief worden geattendeerd over de energiecoach. Als meerdere instanties betalingsachterstanden melden, gaat het sociaal wijkteam op huisbezoek. Zij maken meteen een afspraak met de energiecoaches.

Woningcorporaties gaan het komende jaar aan de slag met het verduurzamen van hun woningen. In december 2021 is verduurzamen in de Prestatieafspraken als één van de prioriteiten aangemerkt. Huurders hoeven niet extra te betalen voor verbeteringen aan de woning. Mooi!

Positief

Positief zijn we verder over het succes van :

  • De zomerschool,
  • Het Jeugdfonds,
  • Sport en Cultuur,
  • De bliksemstages en sollicitatietrainingen voor jongeren vanuit het JINC,
  • Zorgpoort in de toeleiding naar betaald werk,
  • Schuldhulpverlening die we nu ook aanbieden aan  onze ondernemers,
  • De vernieuwde Mesis vragenlijst die ook een gespreksrichting meegeeft,
  • De plannen voor een financieel spreekuur door Socius in de bieb,
  • De plannen om inwoners achteraf hun ervaring met de gemeente te laten evalueren.

We laten hiermee zien dat we een open, transparantie organisatie zijn, die openstaat voor kritiek en dat ook wil verbeteren. Top!

Onze vragen bewaren we voor de sessie die na kort de verkiezingen zal plaatsvinden, zodat het politieke debat over de armoedevisie alsnog gevoerd kan worden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *