Te hoge grondwaterstanden in de gemeente Velsen

In Velsen-Noord en Santpoort-Noord klagen inwoners van ondergelopen kruipruimtes en kelders. Dit wordt veroorzaakt door te hoge grondwaterstanden. Mogelijk veroorzaakt door het afsluiten van duinrellen ten behoeve van bebouwing, het verminderen of stoppen van het oppompen van duinwater voor drinkwatervoorziening.

grondwaterpeil

Maar het kan ook komen door de aanleg van gescheiden riolen, waardoor het regen-/grondwater niet meer via het riool afgevoerd wordt. Kortom: al deze factoren bij elkaar of afzonderlijk leiden tot klachten van ondergelopen ruimtes onder de huizen. Door het optrekken van al dat vocht wordt het woonklimaat ernstig aangetast  door vocht- en schimmel. Dat is schadelijk voor de huizen maar bovenal zeer ongezond voor de bewoners.

Velsen Lokaal constateert dat al deze klachten er niet waren vóórdat de riolen werden vervangen en gesplitst. Toen hadden de straten geen noemenswaardige last van het grondwaterprobleem. Maar wat kunnen de bewoners met deze constatering? Het overkomt ze en hebben er helaas geen invloed op om te zoeken naar oplossingen.

Velsen Lokaal vermoedt dat de geschetste omstandigheden voor een deel te wijten zijn aan het handelen van de gemeente. Vandaar dat Velsen Lokaal vragen stelt aan het college over  de problemen en verzoekt om deze op te lossen.

De volgende vragen zijn gesteld aan het college:

Vraag 1:
Kan het college aangeven of men bekend is met de plaatselijk te hoge grondwaterstanden?
Op dit moment bekend: Santpoort-Noord en Velsen-Noord.

Vraag 2:
Kan het college aangeven of de huidige grondwaterstanden hoger zijn dan voorheen in vergelijking met de tijd dat er nog waterwinning was en/ of nadat plaatselijk een gescheiden riool is aangelegd? 

Vraag 3:
Is het college bereid om op korte termijn te starten met een onderzoek naar de hoogte en de oorzaak van deze grondwaterstanden?

Vraag 4:
Is het college bereid om -in navolging van de grondwaterproblematiek bij het woonwagencentrum Oude Pontweg-  passende maatregelen te nemen voor zowel op korte termijn door drainage pompen als op langere termijn door beter afwatering van het grondwater voor de gebieden in Santpoort-Noord en Velsen-Noord?

Vraag 5:
Kan het college aangeven of men bij toekomstige riool vervangingen eerst de grondwaterstanden gaat  monitoren om soortgelijke problemen in de toekomst te vermijden?

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *