Vragen over sabbatical van Wethouder Verkaik

De fractie van Velsen Lokaal heeft onderstaande open brief naar alle fracties en het college van B&W verstuurd, in de hoop duidelijkheid te krijgen rondom de sabbatical van Wethouder Verkaik (VVD). 

Open brief aan de Raad van Velsen

C.c. aan het College van Burgemeester en Wethouders

IJmuiden, 23 mei 2014.

Geachte collega’s,

Graag willen we via deze brief onze zorgen uiten over de aangekondigde sabbatical van Wethouder Verkaik. Enkele zaken zijn ons opgevallen en we zijn benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt.

Op 16 april hebben wij een nieuw College geïnstalleerd.

Op 22 april ontvangen wij via Collegebericht no. 80 bericht van een sabbatical van 3 maanden voor Wethouder Verkaik. Het College schrijft in het collegebericht no. 80:

Geachte leden van de Raad,

In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:

Ingaande begin juni 2014 zal Wethouder Verkaik van de gemeente Velsen gedurende drie maanden niet aanwezig zijn op kantoor. De afwezigheidsperiode van de Wethouder betreft een sabbatical.

De Wethouder heeft bewust voor de periode juni, juli en augustus gekozen omdat in deze periode

traditioneel het zomerreces valt. Tijdens deze recesperiode (juli en augustus) komt de gemeenteraad niet bijeen en is ook de agenda van het College van burgemeester en Wethouders minder vol dan in de andere maanden van het jaar. Tijdens het zomerreces is het al gebruikelijk dat portefeuillehouders elkaars werk waarnemen. Dit zal ook in de maand juni zo zijn.

Voor de maand juni ziet Wethouder Verkaik af van zijn inkomen.

Het College van burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen

Dit kwam voor ons als een complete verrassing. Onderstaande elementen uit dit bericht vielen ons op en riepen bij ons vragen op:

 • We veronderstellen dat de geplande sabbatical van Wethouder Verkaik al langer bekend is. Waarom is deze sabbatical niet eerder met de Raad gecommuniceerd? We hadden het op prijs gesteld dit in ieder geval te weten voor of bij de installatie van Wethouder Verkaik.
 • De zomerperiode is inderdaad over het algemeen rustiger dan de overige maanden… Behalve voor de Wethouder financiën. In de maand juni worden de jaarstukken 2013 en de perspectiefnota behandeld en in de overige zomermaanden wordt de begroting 2015 voorbereid. Had hier geen rekening mee kunnen worden gehouden? Velsen Lokaal maakt zich oprecht zorgen over de risico’s die dit met zich meebrengt voor het proces rond de P&C cyclus.
 • De Wethouder is in april benoemd en kan dus geen vakantiedagen hebben gespaard. In die zin zijn we ook benieuwd hoe de Wethouder dan 3 maanden met verlof kan gaan, waarvan er slechts één maand niet wordt uitbetaald. (Analoog aan het bedrijfsleven zou het zeker opmerkelijk zijn dat bij aanvang van een nieuwe baan wordt begonnen met 3 maanden verlof, waarvan er 2 door de nieuwe werkgever worden betaald)

De fractie van Velsen Lokaal is benieuwd of bovenstaande punten bij meer fracties is opgevallen. We maken ons zorgen om de continuïteit van de portefeuille Financiën tijdens de behandeling van de stukken uit de P&C cyclus.

Daarnaast wekt het mogelijk een verkeerde indruk naar de burgers wanneer een Wethouder zijn bestuursperiode begint met 3 maanden, grotendeels doorbetaald, verlof.

We horen graag jullie standpunt.

Met collegiale groet,

Namens de fractie van Velsen Lokaal

Marianne Vos,

Fractievoorzitter.

2 antwoorden
  • Nathanael Korf
   Nathanael Korf zegt:

   Geachte heer/mevrouw Honing,

   Wethouder Verkaik wordt tijdens deze periode waargenomen door de overige leden van het College van B&W. Het ligt voor de hand dat hij voor de portefeuille Financiën door de vorige wethouder Financiën (Vennik) wordt vervangen, maar dat is aan het College.

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *