Waarom de verbinding A8-A9 ook voor Velsen voordelen biedt

Hoewel het politiek gezien de laatste tijd wat rustig was rond de verbinding A8-A9, werd deze verbinding de laatste maanden weer actueel. Dit resulteerde in een sessie op 13 februari. Tijdens deze sessie werd door meerdere partijen opnieuw gevraagd naar nut en noodzaak voor de inwoners van Velsen van deze verbindingsweg.

Reden sessie

Oorspronkelijk gezien zou er helemaal geen sessie over dit onderwerp worden gehouden in Velsen. In de IJmondcommissie is er namelijk zowel in november als december over gesproken. Reden is dat in de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst (overeenkomst tussen provincie Noord-Holland, vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Beverwijk, Heemskerk en Velsen) de voorkeur was uitgesproken voor de ‘Heemskerkvariant’. Medio 2019 heeft de provincie na veel onderzoek besloten dat de ‘Golfbaanvariant’ de enig haalbare variant is en dus moest de samenwerkingsovereenkomst worden aangepast.

Na de behandeling in de IJmondcommissie stond dit onderwerp op de agenda van de raadsvergadering in januari. Met name LGV en Velsen Lokaal vonden dat we dit ook alleen met Velsen in een sessie zouden moeten bespreken, omdat onze belangen anders zijn dan de noordelijke buurgemeenten. Vandaar dat we een sessie hebben aangevraagd.

Oude koeien

Onderwerp van bespreking is dus de wijziging van de voorkeursvariant van de verbindingsweg A8-A9. Waarschijnlijk juist omdat de gekozen variant voor Velsen geen verschil maakt, ging de discussie al snel over de voordelen van deze verbinding voor Velsen. Impliciet kwam daarbij de discussie van 2013 weer naar boven over onze deelname aan dit samenwerkingsverband. Velsen betaalt namelijk 2,1 miljoen en de meerwaarde voor Velsen lijkt minimaal. Destijds was dat ook het standpunt van Velsen Lokaal: “we zien niet direct de voordelen voor onze inwoners, maar vanuit regionaal belang steunen wij het raadsvoorstel”.

Ouder en wijzer

Hoewel er weer oude vragen opkwamen, waren alle partijen het er wel over eens dat de door Velsen toegezegde steun overeind moest blijven. De vraagtekens bij de voordelen voor onze inwoners werden door wethouder Bram Diepstraten vrij eenvoudig gepareerd.

Deze verbindingsweg ontlast namelijk de hele regio. Verkeersstudies tonen aan dat verkeersdrukte tot diep in Velsen afneemt door deze verbindingsweg. Zeker bij incidenten in één van de tunnels, waarbij een verkeersinfarct ontstaat, gaat deze verbindingsweg ons helpen!

Het standpunt van Velsen Lokaal is hierin opgeschoven van ‘sceptisch, maar denkend in het belang van de regionale samenwerking’ naar ‘de indirecte effecten van deze weg, ontlasten ons ook in Velsen!’

En nu?

In de raadsvergadering van 27 februari steunt de raad van Velsen zeer waarschijnlijk de voorgestelde wijziging. Daarbij is de voorwaarde opgenomen dat Beverwijk en Heemskerk ook hun (financiële) bijdrage leveren. Verder is het nog maar de vraag of deze weg er ooit komt. Er zijn nog veel hobbels te nemen en áls de weg er al komt, dan duurt het zeker nog 10 jaar voordat deze er ligt.

Velsen Lokaal ziet het verdere proces met belangstelling tegemoet, omdat we verwachten dat met de toename in verkeersdrukte deze weg hard nodig gaat blijken in de toekomst.