Wat doet de gemeente aan vervuild en of stuifzand in de wijken?

Velsen Lokaal heeft wederom aandacht moeten vragen voor de overlast van zand in de wijken door braakliggende terreinen of waar werkzaamheden uitgevoerd worden. 

Het College antwoordt, dat het gestorte zand eerst onderzocht wordt. De kwaliteit van de grond wordt gekeurd door middel van een verkennend bodemonderzoek. Blijkt de grond vervuild dan mag het niet binnen de werkgrenzen worden opgeslagen. Als er meldingen komen van stuifzand, dan wordt bekeken in welke vorm er kan worden opgetreden. Dat geldt voor industrieterrein en woonwijken.

De huidige zandvervuiling in de straten rondom de Keetberglaan zal schoongemaakt zodra de werkzaamheden zijn afgerond en de vlaktes tussen de flats zijn ingezaaid met gras en kruidenmengsel.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *