Het appartementencomplex in de Reptonstraat

Het college heeft voorgesteld voor het oprichten van een complex met 22 appartementen aan de Reptonstraat een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Aanvankelijk was dit als hamerstuk ingebracht voor de raadsvergadering van 11 juni, zonder dat er een sessie aan was gewijd. Vanwege de vele zienswijzen en ook het dringende belang voor een goede oplossing voor de invaliden parkeerplaats voor een jonge gehandicapte vrouw, is er op ons voorstel besloten dit van de agenda te halen en eerst in een sessie te behandelen.

In de sessie van 17 september zijn alle bezwaren van de omwonenden omtrent het appartementen complex op de plaats waar aanvankelijk een woonwagenkampje was gepland gehoord en besproken met de wethouder. Discussie bleef er over de parkeerruimte, waar de normen moeilijk uitlegbaar waren en waar een 100% iedereen naar de zin maken niet mogelijk was. Voor de invaliden parkeerplaats bevestigden zowel projectontwikkelaar als wethouder dat die behouden zou blijven en dat dit altijd al de bedoeling was.

In de raad van 1 oktober kwam het voorstel weer op de agenda en kon het besloten worden. Maar feitelijk was met een betere voorlichting over parkeren, bezonning en de invaliden parkeerplaats de sessie van 17 september overbodig geweest en had het voorstel al voor de vakantie goedgekeurd kunnen worden. Dit hebben wij in onze stemverklaring ook aangegeven.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *