Internationale ambitie Velsen?

Tijdens een sessie op donderdag 21 september ging het college in gesprek met de raad over de internationale ambitie van de gemeente Velsen en hoeveel geld de raad hiervoor wilde budgetteren. Aan de hand van een aantal vragen mochten de diverse partijen zich hierover uitspreken. 

Vragen

De voorliggende vragen waren:

  1. Moet Velsen investeren in internationale betrekkingen ten behoeve van projectmatige internationale samenwerking?
  2. Willen we de symbolische stedenbanden een extra impuls geven of liever afbouwen?
  3. Moet Velsen aanhaken bij internationale initiatieven die te maken hebben met duurzaamheid?
  4. Er is nu een subsidiepotje van €10.000,- per jaar beschikbaar voor internationale initiatieven. Willen we dit voortzetten?

De uitkomsten geven richting aan het college om het nieuwe internationaliseringsbeleid verder vorm te geven.

Pijlers voor Velsen Internationaal

Visie

Tijdens de sessie bleek dat veel partijen zochten naar de visie van het college, om daar de vragen aan te kunnen toetsen. De wethouder draaide het juist om: Hij wilde peilen hoe ver de internationale ambitie en bereidwilligheid om hierin te investeren bij de raad is. Als dit bij alle partijen namelijk heel laag is, dan is het zonde om tijd en geld te investeren in het ontwikkelen van een visie/ beleidsplan.

De grote lijn bij alle partijen was dat de gemeente niet op eigen houtje zou moeten investeren in internationale betrekkingen, maar dat Velsen wel een faciliterende rol richting organisaties en bedrijfsleven moet vervullen. Uiteindelijk kan dat dan ook een positief effect hebben op de lokale economie.

Stedenbanden en Global Goals

Nagenoeg alle partijen wilde de symbolische stedenbanden afbouwen. De LGV onderscheidde zich hierin dat zij het liever nog een stapje verder wilde doorvoeren richting het geven van structurele ontwikkelingshulp. Wat Velsen Lokaal betreft is dat geen taak van een gemeente. De wethouder deelt dat standpunt.

VNG Global GoalsMet het lidmaatschap van KIMO toon Velsen zich al jaren een partner als het gaat om samen de zorg voor de Noordzee op te pakken. Ook werd er gesproken over Global Goals (vergelijkbaar met voorheen Milleniumgemeente). Veel van deze Global Goals halen we al of liggen zonder extra kosten te maken binnen handbereik.

Geen voorstander

Velsen Lokaal is in principe geen voorstander van het investeren in internationale betrekkingen. We focussen liever eerst op regionale samenwerking! Daarnaast hechten we sterk aan wat het onze inwoners oplevert. Tot nu toe lijkt het rendement voor onze inwoners van alle internationale inspanningen namelijk erg beperkt en zolang niet aantoonbaar is dat het onze inwoners wat oplevert, ziet Velsen Lokaal het als zonde van het geld. Wel staat Velsen Lokaal er voor open om als gemeente bedrijven te faciliteren als internationale betrekkingen van toegevoegde waarde zijn. Daarbij blijft ons uitgangspunt dat we blijven kijken naar wat het (de inwoners van) Velsen oplevert!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *