Nog geen voorkeur verbinding A8-A9

De Velsense gemeenteraad heeft vergaderd over de voorkeursvariant voor de verbinding A8-A9. Eind 2014 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld als bijdrage aan deze verbinding, met een aantal voorwaarden. Hoewel de verbinding niet direct bijdraagt aan de bereikbaarheid in Velsen. De weg lost echter wel een aantal knelpunten in Noord-Holland op en zal de A9 tussen Beverwijk en Haarlem ontlasten. Bovendien gaat de bijdrage in een IJmondiaal mobiliteitsfonds en helpt vooral onze noorderburen.

Varianten verbinding A8-A9

Varianten verbinding A8-A9: Golfbaanvariant (oranje), Heemskerkvariant (blauw), nul-plusvariant (paars).

Regionale bereikbaarheidsvisie IJmond

Nu wij bijdragen aan de bereikbaarheid van Beverwijk en Heemskerk, zullen deze gemeenten ook Velsen in de toekomst financieel helpen bij onze bereikbaarheidsproblemen. In de IJmondiale bereikbaarheidsvisie staat namelijk ook de door Velsen Lokaal vurig gewenste verbindingsboog N208-A22-A9.

College prematuur met voorkeursvariant

Het college van B&W was te prematuur met het uitspreken van zijn voorkeur voor de Golfbaanvariant. Voor de komende raadsvergadering zal het college met een nieuwe zienswijze komen, waarin geen voorkeur wordt uitgesproken, maar wel wordt aangedrongen op aanvullend onderzoek.

Velsen Lokaal was verbolgen over de premature keuze van het college voor de Golfbaanvariant. Deze was volledig tegengesteld aan de voorkeur van Heemskerk en Beverwijk, zonder de gemeenteraad van te voren te raadplegen. Bovendien werd de mening uitgebreid in de pers gedeeld. Ook CDA, VVD, D66 en SP waren hier uiterst kritisch over, vooral vanwege het effect op de samenwerking met onze partners in de IJmond. Collega-raadsleden in Heemsker en Beverwijk waren zeer verbaasd en teleurgesteld door de afwijkende mening van Velsen.

Effecten op leefbaarheid Broekpolder

De politiek en bewoners van Broekpolder in Beverwijk en Heemskerk vrezen de effecten van vooral de Golfbaanvariant, omdat deze voor de grootste overlast in deze wijk zal zorgen. Voor Velsen Lokaal houdt zorg over de leefbaarheid van wijken niet op bij onze gemeentegrenzen. Daarom steunen wij onze noorderburen en Heemskerk in hun zorgen voor de Golfbaanvariant en voorkeur voor de Heemskerkvariant.

Nieuwe zienswijze zonder voorkeur

Voor Velsen Lokaal is duidelijk dat er nog veel onzekerheden zijn. Wij maken ons zorgen dat uiteindelijk kosten de doorslaggevende rol gaan spelen. Daarom zijn we blij met het resultaat van de sessievergadering. Velsen zal nog geen voorkeur uitspreken en zal pleiten voor meer onderzoek naar o.a. leefbaarheidsaspecten.

Zorgen over afweging provincie

Wij maken ons zorgen over de uiteindelijke afweging van de provincie. Het is tenslotte een provinciaal project. En we weten van de provincie dat ze zich vaak weinig aantrekt van de gevolgen van besluiten voor lokale gemeenschappen. Zaanstad en haar bereikbaarheid lijkt het grootste aandachtspunt te zijn. Negatieve gevolgen voor Beverwijk en Heemskerk slechts een bijkomstigheid. We zullen zien of de provincie nu de trend gaat doorbreken of negatieve gevolgen blijft negeren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *