Manon’s Blog: ervaringen van een steunfractie – Jargon

Omdat ik nu officieel ben geïnstalleerd als steunfractielid heb ik toegang gekregen tot meer informatie en tot het gemeentehuis! Dat betekent dat ik op avonden dat we in het gemeentehuis als fractie vergaderen zelf naar binnen kan.

Dat is toch wel een gekke gewaarwording: In het donker met een token door de achteringang het gemeentehuis binnenstappen. Tot nu toe moest ik via de voordeur en dan voor de tussendeur iemand bellen die dan de deur kwam open doen. Of, als de telefoon niet werd opgenomen, iemand zoeken die de deur voor me wilde openen. Dit is een stuk gemakkelijker en zoals gezegd de eerste keer gek om alleen door de gangen te lopen naar onze fractiekamer.

Zelfde vergadering, nieuwe rol

Ik zit er nu toch ook anders, in zo’n vergadering. Tot nu toe was ik als bestuurslid vooral toehoorder en stelde ik af en toe eens een vraag. Er zitten dan aan tafel mensen die heel veel weten van heel veel onderwerpen. Tot nu toe vond ik het niet erg dat daarvan heel veel nieuw voor me was.

Dat is nu nog steeds niet erg, maar ik moet toch langzamerhand zelf ook wat meer inhoudelijk begrijpen van wat er gezegd wordt. Ik merk dan ook dat ik bij de onderwerpen meer bezig ben met wat ik er van vind en dat ik me beter voorbereid op de onderwerpen die besproken worden. Tijdens die eerste keer fractievergadering als steunfractie, valt me opeens op hoeveel jargon er op een avond eigenlijk langs komt (en dan was het ook nog eens een extra vergadering, die korter was dan anders).

Zomaar wat woorden

Zo komen er termen langs die met de decentralisaties (ook al zo’n woord) te maken hebben:  WMO, keukentafelgesprekken, Jeugdzorgmonitor, IJmond Werkt.

Woorden die bij het bespreken van de raadsvergadering langskomen: Wettelijke regelgeving,  Insprekers, Technische vragen, Politieke vragen, Ibabs, Moties, Amendementen, Sessies, Fractie, Rekenkamercommissie, Agendacommissie, Interpellatie debat.

Woorden die bijvoorbeeld bij de IJmond horen: Samenwerkingsverband IJmond, IJmondcommissie, Regiegroep, Regio-overstijgende projecten, Gezamenlijke ambities, Gemeenschappelijke regelingen.

En allerlei andere woorden die regelmatig langskomen nu ik de politiek wat beter leer kennen, maar die ik in mijn dagelijks leven zo goed als nooit tegenkom, zoals Mobiliteitsfonds, Mobiliteitsvisie, co-financiering, verbindingsboog, onderzoeksgeld, Strategische agenda, bestemmingsplan, perspectief nota, Integriteitscursus, Wijkplatforms, omgevingsdienst, milieudienst, etc.

Rijtje

Dit rijtje is slechts van één vergadering, al komen veel woorden vaak terug. Er zijn ongetwijfeld nog veel meer woorden die in bovenstaande rijtjes passen.

Nu maar gauw zorgen dat ik weet wat alles is en waar het bij hoort om me vervolgens gaandeweg verder te verdiepen in de inhoud!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *