SHIP lijkt de goede koers

Het Sluis en Haven Informatie Punt, kortweg SHIP is afgelopen donderdag in een sessie besproken door de gemeenteraad van Velsen. De raad werd gevraagd of zij bereid is 200.000 EURO bij te dragen aan dit project.

Hoewel dat op het eerste gezicht veel geld lijkt, is het slechts een geringe bijdrage op het totaal van 3,2 miljoen Euro voor de komende 5 jaar. Naast de gemeente Velsen dragen o.a. ook bij: omliggende gemeenten, de Provincie Noord-Holland en enkele andere maatschappelijke partners. De provincie wordt eigenaar en verantwoordelijk voor exploitatie.

zeesluis

Duur? Nee, trots!

Met name de SP gaf tijdens de sessie aan dat zij het bedrag van 3,2 miljoen voor 5 jaar te hoog vindt. Het gebouw en de inrichting mag wel wat soberder in hun ogen. Zij staan daarin alleen. Ook Velsen Lokaal is van mening dat we de bouw van de grootste zeesluis van de wereld vol trots mogen uitdragen en een aantrekkelijk informatiecentrum draagt daar zeker aan bij! Daarbij mogen we ook niet vergeten dat de 3,2 miljoen ook de exploitatiekosten omvat voor 5 jaar.

Modern

Het gebouw wordt modern opgezet met onder andere een Instagram-wall en biedt naast een tentoonstelling waarin ook het verleden een plek krijgt, mogelijkheden voor excursies om bij de daadwerkelijke bouw te kijken, vergaderfaciliteiten en allerlei mogelijkheden voor het onderwijs. Klik hier voor een samenvatting van de plannen.

Waar het dus een duidelijke ontmoetings- en educatieve functie voor de regio krijgt, wordt het natuurlijk ook een centrale plek waar we bezoekers uit heel Nederland hopen te trekken die belangstelling hebben in de bouw van de grootste zeesluis van de wereld. Zelfs voor buitenlandse toeristen is het een unieke plek om geweest te willen zijn, bijvoorbeeld in combinatie met een bezoek aan Amsterdam.

5 jaar

Een belangrijke vraag bij veel fracties was wat er met het gebouw gebeurt na de 5 jaar waar het voor bedoeld is. Blijft er een informatiecentrum bestaan na 5 jaar? Blijft het gebouw bestaan?

Die vragen bleven onbeantwoord afgelopen donderdag. Het gebouw wordt demontabel neergezet en in principe houdt het dus op te bestaan na 5 jaar. Het is zelfs hoogst uitzonderlijk dat Rijkswaterstaat wil meewerken aan een informatiepunt, omdat ze dat normaal gesproken niet meer doen. Uitgangspunt is dus dat het SHIP na 5 jaar verdwijnt, maar bij gebrek aan glazen bollen houden we alle opties open.

ship

Kans

Velsen Lokaal steunt het college in de opvatting dat dit een kans is voor Velsen om met een relatief geringe bijdrage (afkomstig uit de reserve Visie op Velsen) een mooi informatiecentrum te kunnen plaatsen, dat de trots uitstraalt die past bij Velsen! Trots op het binnenkort hebben van de grootste zeesluis ter wereld!

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *