Nieuw bestemmingsplan voor Velserbroek in de maak – startdocument

Donderdag 21 april besprak de gemeenteraad in een sessie¬†het startdocument Velserbroek, de eerste aanzet tot een nieuw bestemmingsplan voor¬†Velserbroek. De inhoud van het startdocument kan op de goedkeuring van Velsen Lokaal rekenen. Omdat daarmee ons¬†doel om √©√©n bestemmingsplan voor Velserbroek te maken en in dat plan globaal te bestemmen gerealiseerd wordt. Globaal bestemmen met ruimere kaders¬†biedt inwoners en initiatiefnemers flexibiliteit en voldoende ruimte voor ontwikkelingen en nieuwe idee√ęn.¬†¬†Dat wil zeggen dat er wat meer mag zonder dat er een bouwvergunning nodig is en ook dat er meer mogelijkheden zijn voor nieuwbouw en verbouw waarvoor wel een vergunning nodig is.

be·stem·mings·plan (het; o; meervoud: bestemmingsplannen)
gemeentelijk plan over de bestemming van een bepaald terrein.


VelserbroekMinder scholen – meer ruimte voor woningbouw

In de Velserbroek is door een veranderende bevolkingsopbouw minder behoefte aan basisscholen. In de (nabije) toekomst lijkt daar geen verandering in te komen. Door die verandering komt een aantal locaties vrij, en daar is woningbouw gepland. Dat biedt eveneens mogelijkheden om differentiatie in het aanbod van de (nieuwbouw)woningen te krijgen. Dus een evenwichtige verdeling tussen koop- en huurwoningen. Niet alleen sociale huurwoningen maar ook huurwoningen boven de liberaliseringsgrens, de zogenaamde vrije sector huurwoningen. Deze laatste categorie is belangrijk voor een grote groep woningzoekenden die niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning maar ook geen woning kunnen kopen. Het college is voorstander van een gemengd programma voor de nieuwbouw. Daar waar de gemeente eigenaar is van de grond, kan ze de samenstelling sturen. Woningcorporaties zijn door de huidige regelgeving min of meer gebonden aan het ontwikkelen en verhuren van sociale huurwoningen. Voor vrije sector huurwoningen is het aan de marktpartijen die daar al dan geen brood in zien.
Helaas is de sturing die de gemeente kan geven aan welke soort woningen er wordt gebouwd in zekere zin beperkt. Velsen Lokaal is voorstander van een gevarieerd woningaanbod. We staan daar gelukkig niet alleen in. Wij zullen deze ontwikkelingen wel op de voet volgen.

Wolken boven Velserbroek

Wat gaat er nu gebeuren?

Het startdocument is het formele begin van een proces dat moet leiden tot een nieuw bestemmingsplan. In het startdocument geeft de gemeente globaal aan wat de denkrichting is voor het nieuwe bestemmingsplan en het geeft inzicht in bouwinitiatieven die inwoners of andere partijen al hebben ingediend bij de gemeente. Voor de Velserbroek zijn die niet of nauwelijks ingediend. Overigens valt het deel langs de Grote Buitendijk buiten dit bestemmingsplan. De gemeente gaat nu concreet aan de slag om het bestemmingsplan in te vullen. Daarvoor maakt ze gebruik van de input van derden, zoals grondeigenaren, inwoners, ondernemers, woningcorporaties. Alle belanghebbenden hebben de mogelijkheid om input te geven. Dat leidt dan tot een ontwerp-bestemmingsplan dat door het college wordt vastgesteld. Dat gaat dan daarna nog de offici√ęle inspraak in, waarbij iedereen nog de mogelijkheid heeft om een reactie op het ontwerp te geven. Vervolgens zal het college het bestemmingsplan (al dan niet gewijzigd op basis van de inspraak) inclusief een nota van zienswijzen ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorleggen. Naar verwachting zal dat in het eerste kwartaal van 2017 zijn.

planning BP Velserbroek

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *