Sloop van de leegstaande schoolgebouwen in Velsen-Noord – stand van zaken

De gemeenteraad behandelde afgelopen donderdag 21 april een aantal ruimtelijke ordeningsonderwerpen in een raadsessie tijdens de raadscarrousel. Nieuw bij elke sessie is dat raads- en steunfractieleden vragen kunnen stellen aan de betreffende wethouder over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Het moet dan wel over een onderwerp gaan, dat in de portefeuille van de betreffende wethouder zit. Omdat de fractie van Velsen Lokaal recent vragen kreeg over de sloop van twee schoolgebouwen in Velsen-Noord, was dit een mooie gelegenheid om dit bij wethouder Ronald Vennik aan de orde te stellen.

Velsen-Noord

Bouwlocaties Velsen-Noord

De belangrijkste conclusies uit zijn antwoorden zijn:

  1. De exacte sloopdatum kan nog niet genoemd worden, maar de sloop zal in ieder geval niet voor de zomer van 2016 gebeuren. Er moet namelijk eerst onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen gedaan worden. Dit onderzoek is een wettelijke verplichting.
  2. Invulling van de locatie van de voormalige Del Court van Krimpen school moet passen in het daar geldende stedelijk beeld.
  3. Voor de invulling van de locatie van de voormalige St. Jozef school gaan op dit moment de gedachten uit naar zelfbouw. Een formule die recent op verschillende plekken in IJmuiden (Jan Ligthartgebouw en Snippenbos) is toegepast en waarvoor veel animo bestaat.

    triangel

    Voormalige Triangel

Op de vraag of het zinnig is om voor de locatie Del Court een gericht woningmarktonderzoek te doen onder de inwoners van Velsen-Noord verwees de heer Vennik ons door naar zijn collega wethouder Bal van wonen. Velsen Lokaal gaat dit met de heer Bal opnemen aangezien wij van diverse kanten hebben gehoord van Velsen-Noorders die graag een eengezinswoning achterlaten om te verhuizen naar een appartement. Met de nadrukkelijke wens hun wooncarrière binnen de grenzen van Velsen-Noord voort te zetten.

Zo’n woningmarktonderzoek zou prima passen in onze filosofie om mensen in de wijk nadrukkelijk te betrekken bij ontwikkelingen in die wijken.

Wij houden u op de hoogte.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *