Een nieuwe basisschool in Velsen?

Die vraag wordt gesteld aan de gemeenteraad van Velsen. De Stichting de Schoolwerkplaatsen heeft een aanvraag ingediend om een nieuwe basisschool op te zetten op algemeen bijzondere grondslag.

Deze school biedt kinderen de ruimte om -naast het reguliere onderwijs- hun talenten te ontwikkelen.  Alle vakken zijn afgestemd op het kind zelf: het zogenaamde onderwijs op maat. Naast de juffen en meesters geven vakleerkrachten les in o.a. ICT, gym, kunst, doe- en denkonderwijs. Daarmee kunnen alle kinderen zich ontwikkelen vanuit hun eigen kracht. Kortom: een mooie nieuwe toevoeging naast de bestaande Velsense basisscholen.

De Wet op het Primair Onderwijs stelt dat zo’n aanvraag moet voldoen aan tal van wettelijke eisen voordat een dergelijk verzoek wordt aangeboden aan de Minister van Onderwijs. Zo moet de gemeenteraad vaststellen of de school opgenomen kan worden in het plan van nieuwe scholen.

Tegenstrijdige onderzoeken

Na onderzoek heeft het college aangegeven, dat er geen ruimte is voor deze school binnen de gemeente. De hoofdreden is dat het aantal leerlingen onvoldoende is bereikt binnen 5 jaar en ook niet binnen 15 jaar. Het minimale aantal leerlingen bedraagt namelijk 267.  De Stichting zegt dat wel te halen en onderbouwt dat met een eigen onderzoek. Helaas spreken beide onderzoeken elkaar volledig tegen. Voor de gemeenteraad ligt er dan een moeilijke keuze om te beslissen of deze stichting door mag gaan naar de volgende ronde, zijnde toestemming vragen aan het Ministerie van Onderwijs.

De fractie van Velsen Lokaal vindt het aanbieden van een brede keuze van onderwijs goed voor de inwoners van Velsen. Wij gunnen de initiatiefnemers dan ook graag de kans om met een positief besluit naar het Ministerie te gaan. Die onderzoekt dan verder of de school voldoet aan alle eisen.

Teruggefloten

Helaas wijst het College de aanvraag af omdat het naar hun bevinden niet voldoet aan de wettelijke eisen. Drie insprekers namens de Stichting probeerden de fracties nog te overtuigen, maar dat lukte al niet meer. De meeste fracties volgden het negatieve advies. D’66, die vanaf 1966 al roept dat het onderwijs vernieuwd moeten worden, stemde eerst in met de insteek van Velsen Lokaal, maar werd ter vergadering al teruggefloten door de partijtop.

Velsen Lokaal vroeg aan de wethouder om met de Stichting te kijken naar de resultaten en conclusies van beide onderzoeken en dan terug te komen naar de raad. Maar ook dat wees de wethouder van de hand.

In de raad van 5 juli a.s. zal het besluit genomen worden. Daarna kan de Stichting in beroep gaan tegen het besluit. Wellicht dat het Ministerie van Onderwijs dan toch nader onderzoek zal doen naar de haalbaarheid van deze nieuwe school.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *