Spanningsveld tussen gezondheid en milieu!

Het college gaat een nieuw milieubeleidsplan opstellen voor 2015-2020. Afgelopen donderdag 2 oktober is een sessie gehouden waarbij advies is gevraagd voor dit nieuwe plan. Het zal u niet verbazen dat Velsen één van de meeste belaste gebieden is ten aanzien van het milieu.

Uit de gezondheidsmonitor IJmond blijkt dat een aantal aandoeningen zicg in de IJmond vaker voordoen dan in de rest van Nederland. Dit zijn aandoeningen aan de luchtwegen (astma/COPD, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk enz. De industrie in de regio zorgt voor de welvaart, maar zorgt tevens voor de nodige milieu overlast. Wonen en werken gaan hand in hand in Velsen. Dit betekent dat de mensen op een gezonde manier in hun leefomgeving moeten kunnen wonen. Hierbij is een schoon milieu van essentieel belang. Afgelopen jaren is hierin echter wel net nodige gedaan, zowel door (lokale)overheid als door het bedrijfsleven. De eisen ten aanzien van het milieu worden steeds verder aangescherpt. Tata Steel heeft de doekfilters in bedrijf genomen waarmee forse milieuwinst wordt geboekt.

Tijdens de sessie heeft Velsen Lokaal de aandacht gevestigd op de gezondheid van onze inwoners. Het is van groot belang dat deskundigen, bedrijfsleven en burgers een bijdrage leveren aan de totstandkoming van dit nieuwe beleidsplan. Veel belanghebbenden zijn opgenomen in het plan van aanpak om een inbreng te kunnen leveren, maar de GGD ontbrak hierin. Velsen Lokaal heeft gevraagd om de GGD ook te betrekken bij de stakeholders. De wethouder (Floor Bal, LGV) heeft toegezegd om ook de GGD uit te nodigen.

Verder ontbrak de evaluatie van het van kracht zijnde beleidsplan. Dit is van belang om te bepalen wat er tot nu toe is bereikt en wat willen we met het nieuwe beleidsplan bereiken?

Milieu staat natuurlijk niet op zichzelf. Bij de ontwikkelingen in Velsen hebben we te maken met het milieu, dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een industriële gebiedsuitbreiding. Het verwijderen van natuur om deze gebieden te ontwikkelen moet elders worden gecompenseerd. Een ander aspect zijn de ontwikkelingen in het kader van de wetgeving. Naar verwachting zal de nieuwe omgevingswet in 2018 in werking treden. Hierdoor vervallen de gemeentelijke bestemmingsplannen en is een integrale benadering noodzakelijk. Tijdens de sessie heeft Velsen Lokaal gepleit voor een integrale benadering waarbij andere beleidsvelden worden betrokken. Een integrale benadering zorgt voor een meer effectieve besluitvorming en voorkomt versnippering van onderwerpen over talloze dossiers.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *