Tag Archief van: rtv seaport

Continuïteit lokale omroep

Voor een succesvolle doorstart van de lokale omroep RTV Seaport zijn extra middelen nodig, die niet in de begroting 2020 zijn opgenomen. RTV Seaport heeft daarom een subsidieaanvraag ingediend groot € 49.500,-.

Lees meer

Samenvatting sessies 17 maart 2016

Vier sessies op deze donderdagavond. Evaluatie verordening Starterslening,verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning project op perceel Rijksweg 116 te Velsen-Zuid en de jaarcijfers 2015 politie en preventie door lokale overheid.
Tot slot een raadsbrede sessie over de positie van Velsen als kandidaat fusiepartner van Haarlemmerliede & Spaarnwoude. 

Lees meer

Samenvatting sessies 14 januari 2016

Het Raadsplein van 14 januari kende twee sessies. Eentje ging over de verkeersstructuur in het centrum van IJmuiden, de andere over het draagvlak voor een glasvezelnetwerk in Velsen. Deze laatstgenoemde sessie was een burgerinitiatief van Velserbroeker Frank Schuurman. Frank wordt uitgebreid geïnterviewd in de uitzending. 

Lees meer

Samenvatting van raadsvergadering 21 mei 2015

Samenvatting van de raadsvergadering van 21  mei 2015. Geheimhoudingen, spookaansluitingen, gevaarlijke stenen en waterstof – dat waren de belangrijkste sleutelwoorden van de raadsvergadering op 21 mei. Drie insprekers, twee moties en één raadsvraag namen daarbij aanzienlijk meer tijd in beslag dan de agenda zelf.
Lees meer

Samenvatting sessies 1 april 2015

Samenvatting van de sessies van 1 april 2015. De Raadsessies op 1 april bestonden uit drie onderwerpen:
Klachtenbehandeling in het sociaal domein en de meerwaarde van een gemeentelijke en/of regionale Ombudsman-functie voor cliënten, Prestatieafspraken Wonen Velsen 2015-2016 ‘Duurzaam verbinden’ en Kaderstellende notitie HVC.
Lees meer

Samenvatting sessie 12 maart 2015

Samenvatting van de sessie van 12 maart 2015 waarin er slechts één onderwerp op de agenda stond: de herstructurering Orionflat. Lees meer

Samenvatting Raadsvergadering 6 november 2014: Begroting 2015

Samenvatting van de raadsvergadering  van 6 november waarin de begroting voor 2015 als een hamerstuk wordt afgedaan. Zie ook het verslag en de visie van Velsen Lokaal op deze begroting. Lees meer