Tag Archief van: winkelcentrum

Geen besluit over LVVP is logisch tijdens laatste raadsvergadering

Dit gaat over de vorm van de politiek, zeker niet meer over de inhoud. Het publiek krijgt de indruk dat de politiek nog bezig is met heel belangrijke zaken, terwijl de duur en de inhoud van de laatste 4 raadsvergadering al tot een dieptepunt waren gedaald.

• ‘Hondengeblaf’, terwijl op 6 maart  na de laatste raadsvergadering van deze raad iedereen gezellig staat na te praten
• Lees de inhoudelijke weergave van de laatste sessie door Johan van Ikelen
• Fractievoorzitter Marianne Vos geeft donderdag politiek inhoudelijke reactie
Update: bericht verwijderd……………….

lvvpHet LVVP staat voor Lokaal Verkeers- en VervoerPlan en bevat een aantal belangrijke agendapunten rondom alle verkeersbewegingen in geheel Velsen. Te belangrijk om aanstaande donderdag ‘even’ te worden aangenomen. Juist omdat er ’tussendoor’ verschillende zaken spelen, zoals op 3 en 4 maart jl. het winkelcentrum in IJmuiden (met alle verkeerstechnische gevolgen) en daarnaast een al dan niet door B&W uitontwikkelde ‘structuurvisie‘, een nogal ‘zwaar’ document waarin over veel meer zaken dan alleen verkeer wordt gesproken, met name ook over de totale ruimtelijke invullingen binnen onze gemeente. Deze visie heeft de raad nog niet in kunnen zien.

svisieNiet onlogisch dat Velsen Lokaal het LVVP om die redenen van de agenda van de laatste raadsvergadering wilde verwijderen. De laatste sessie rondom dit onderwerp was op zijn minst opdringerig, gehaast en onnauwkeurig qua vorm. Niemand kan ontkennen dat vele vragen onbeantwoord bleven of op zijn minst nog meer onderzoek vergden. Toch werd aangedrongen op de zogenaamde ‘besluitrijpheid’ van dit onderwerp. De meerderheid van de raad stemde daar al dan niet gewild in toe, met stapels amendementen en moties tot gevolg, logischerwijs vooral vanuit de oppositie. Op 6 maart zou dit onderwerp een geheel onvoorspelbaar debat tot gevolg hebben gehad, hetgeen de voorzitter van de raad doorgaans niet wenst.

De brief waar RTVSeaport naar verwijst op hun website, mag dan wel wat ‘hondengeblaf’ bevatten, maar de fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66 en CDA eindigen hun brief echter met de volgende zinnen, waardoor zij ‘gewoon’ instemmen met het voorstel van Velsen Lokaal:

Wij vinden echter inhoudelijk goed en zo breed mogelijk gedragen beleidsagenda LVVP van wezenlijk belang. De mogelijkheid om die draagkracht te verbreden is voor ons een aanvaardbare reden om het punt niet op 6 maart aan de raad ter besluitvorming voor te leggen. Mede gelet op de uitspraak die het college heeft gedaan bij de beantwoording van de eerder aangehaalde raadsvragen, verzoeken wij het agendapunt ‘Actualisatie Lokaal Verkeers- en Vervoerplan’ om die reden van de raadsagenda van 6 maart 2014 te halen.

Niet Velsen Lokaal, maar de zittende coalitie neemt de kiezer in deze niet serieus. De gehele raad heeft het recht (en zelfs de plicht) op de hoogte te zijn van alle onderliggende informatie bij zo een belangrijk dossier. Juist daarom wil Velsen Lokaal moeilijke, maar wel bij elkaar horende onderwerpen in de periode 2014-2018 combineren tot één dossier, één onderwerp. Geen versnippering, waardoor politieke tegenstellingen onbedoeld, maar wel makkelijker worden opgeworpen, waar de kiezer niet mee gediend is. Zeker niet op het moment dat verkiezingen voor de deur staan. De coalitie zou zich beter moeten realiseren dat zo een politiek spel, schade aanbrengt in het vertrouwen, welke wij zo hard van de kiezer nodig hebben.

Column Nathanael Korf: ‘Ben ik nou zo slim, of zijn zij nou zo dom?’

Deze gevleugelde uitspraak van Louis van Gaal geeft precies het gevoel weer van het in grote getale aanwezige publiek bij de informatieavond over de herinrichting van de Lange Nieuwstraat in IJmuiden.

• Extreem weinig belangstelling vanuit de politiek

bijeenkomstDe plannen werden gepresenteerd in het Tata Steel stadion door 2 ambtenaren van de gemeente Velsen. De wethouder van verkeer (Ronald Vennik – PvdA) schitterde door afwezigheid. Onder de aanwezige toehoorders bevonden zich omwonenden van de Lange Nieuwstraat, maar vooral ook veel ondernemers. Juist deze groep leek volkomen te zijn vergeten door de bedenkers van de plannen. Overigens zijn zij niet de enige. Alleen het HOV project heeft echt ‘baat’ bij deze plannen.

Alle noord-zuid verbindingen die uitkomen op de Lange Nieuwstraat worden (gedeeltelijk) afgesloten voor autoverkeer. Dit resulteert in sluipverkeer door straten die hier niet op berekend zijn, rare manoeuvres om niet helemaal naar de rotonde te hoeven rijden als je toevallig linksaf wilt vanaf de Kennemerlaan en een strop voor ondernemers die hun winkel aan een straat hebben die wordt afgesloten.

Het doel heiligt de middelen lijkt het motto te zijn geweest, want het belangrijkste is dat de HOV bus ruim baan heeft en vooral niet wordt vertraagd. Dat er daarmee voor fietsers een gevaarlijke situatie ontstaat bij de aansluiting op de Troelstraweg wordt voor lief genomen. Alle scholieren die hier langs komen moeten maar goed opletten, zebra’s verdwijnen en voetgangers moeten dus gebruik maken van de verkeerslichten. Dat er hierdoor een enorme verkeersophoping ontstaat voor de auto’s is kennelijk niet belangrijk. Een rotonde had een voor de hand liggende oplossing geweest op het kruispunt Zeeweg/ Lange Nieuwstraat. Maar aar past een HOV bus niet langs en daarbij loopt deze dan weer een ‘minuut’ vertraging op.

Positief

Zijn er dan geen  positieve punten te noemen? Toch wel. Het opsplitsen van het twee-richting fietspad aan de noordkant naar één fietspad aan de zuid-kant en één aan de noordkant biedt meer veiligheid. De pleinen meer een ‘plein-karakter’ geven, inclusief de rijweg van de Lange Nieuwstraat is ook een mooie oplossing en de hele Lange Nieuwstraat krijgt een kwalitatieve impuls!

Maar helaas verdwijnt in deze plannen het meeste geld in oplossingen voor de Lange Nieuwstraat waar niemand op zit te wachten en waarmee enkele van de huidige verkeersproblemen alleen maar worden verschoven naar kleine straten die hier niet op zijn berekend. Het is tijd voor een integrale aanpak van al dit soort problemen! Niet alleen kijken naar een bus-tracé, maar een totaaloplossing verzinnen waar Velsen echt wat aan heeft en die verder kijkt dan één stukje weg.

Op 19 maart kunt u ons helpen het verschil te maken!