Weekendoverpeinzing: politiek, media en gevoeligheden

Wij bezitten een eigen website, wij hebben onze eigen social media kanalen en wij hebben vooral een eigen mening. Hoe gaan we daarmee om, welke gevoeligheden spelen een rol en wat zijn daarvan de gevolgen?

• Velsen Lokaal blijft eigen sterkte voor burger tonen door gedegen mediabeleid

matjeVelsen Lokaal vindt dat zij de plicht hebben om actief via alle mogelijke media kanalen te verkondigen waar zij voor staan. De regelmatige bezoeker van onder andere deze website weet dat en zal dat – naar wij hopen – ook kunnen waarderen. En met bezoeker bedoelen we dan vooral de burger van Velsen, die met duidelijke bewoordingen wil weten wat er aan het Plein ’45 gebeurt. En vooral wat Velsen Lokaal voor het algemeen belang wil doen.

De vraag is of dat in al zijn openheid kan. Laat er geen misverstand over bestaan dat wij vinden dat dat juist moet. Op basis daarvan leert u ons kennen, en in meer of minder mate waarderen. Natuurlijk is de website openbaar en lezen ook onze collega’s mee, maar ook onze concurrenten en ook het volledige college en het daarachter gelegen ambtenaren apparaat. Ieder leest al hetgeen wij publiceren door eigen ogen en interpreteert dus ook op basis van de eigen beleving.

Dat gaat kennelijk niet altijd zoals door ons gewenst en verwacht. De griffie, de afdeling communicatie, maar ook het college van B&W zijn het niet altijd eens met de inhoud van hetgeen Velsen Lokaal op deze website publiceert. Kunnen we dat veranderen? We zouden onze collega’s kunnen volgen en nauwelijks meer actueel zijn en in algemeenheden blijven steken. Neem maar eens de proef op de som en beoordeel zelf maar eens de actualitiet van de websites van onze collega’s. We kunnen ook minder kritisch worden, dan loopt onze fractievoorzitter Marianne Vos ook niet meer het risico op het ‘matje’ te worden geroepen door de griffie of notabene door de burgemeester. Dat ‘matje’ is inmiddels drie keer gebeurd met de ondemocratische dwang artikelen op deze website te corrigeren.

Uw oordeel

Als je er wat langer over nadenkt dan kom je tot de trieste conclusie dat politieke partijen door diverse binnen de raad gemaakte regeltjes zichzelf beperken in hetgeen zij mogen en dus ook richting de media kunnen uiten. In het zogenaamde presidium is ooit besloten dat partijen voorstellen niet op voorhand naar buiten mogen communiceren, alvorens ze worden besproken. Maar zo een besluit is dus vooral bedoeld om partijen in hun media vrijheid te beperken. Velsen Lokaal wil daar niet meer aan meedoen en wil gewoon helderheid vooraf geven over hetgeen zij binnen de raad bespreekbaar willen maken. Juist dan kan de burger ervaren hoe agenda punten al dan niet door politieke voorkeuren binnen de raad ter behandeling worden toegestaan.

Wat betekent dat voor onze media uitingen? Dat wij nog meer dan voorheen onze concrete plannen met u willen delen. Juist dat zorgt voor meer legitimiteit van u als burger. U kunt ons vooraf beoordelen op hetgeen wij willen doen. Dat is pro-actieve politiek, u betrekken bij hetgeen wij voor u en vooral met u zouden willen doen. Niet eerst alles politiek uitfilteren om het ‘maakbaar’ te maken. Uw oordeel is belangrijker dan hetgeen aan het Plein ’45 wordt gedacht.

Landelijk

Landelijke partijen doen niets anders. Voorstellen in welke vorm dan ook bereiken u dagelijks via de gebruikelijke media, alvorens ze in de Tweede Kamer worden besproken. Lokaal heeft men dat in ieder geval in de gemeente Velsen vrijwel onmogelijk gemaakt. Velsen Lokaal doet daar niet meer aan mee en zal niet alleen deze website maar ook alle andere media kanalen beter benutten om onze mening vooraf aan u te communiceren. Want als we op het ‘matje’ moeten komen, dan doen we dat liever bij u, dan binnen een gesloten politieke arena aan het Plein ’45.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *