Marianne Vos

Politiek bestuurlijke samenwerking in de IJmond

Sinds twee jaar werkt Velsen samen met Beverwijk en Heemskerk aan een aantal onderwerpen o.a. binnen het sociaal domein (WMO, participatiewet en jeugdzorg), maar ook op mobiliteitsgebied en economische terreinen zoals de vaststelling van een regionale detailhandelsvisie. Verder hebben we veel gemeenschappelijke regelingen bijvoorbeeld voor het ophalen van huisvuil, de Omgevinsgdienst, IJmond werkt! etc.

IJmond samenwerking

Overdracht Rijkstaken – IJmond samenwerking

De reden voor dit gezamenlijk optrekken komt doordat het Rijk veel belangrijke taken heeft overgedragen aan gemeenten. Die taken zijn grensoverschrijdend en vragen om bundeling van krachten. Of het meer geld oplevert, is nog maar de vraag. Wel levert het meer bestuurskracht op naar bijvoorbeeld Amsterdam toe. De keerzijde is wel dat we een stukje lokale belangen en zelfstandigheid opgeven.

IJmondcommissie

Bovengenoemde onderwerpen worden besproken binnen de zogenaamde IJmondcommissie, een adviescommissie voor de gemeenteraden van Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Vanuit iedere fractie uit de drie gemeenten zit een woordvoerder aan de vergadertafel. De lokale partijen trekken dan ook met elkaar op en proberen op één lijn te zitten met één woordvoerder. De lokale partijen van de drie gemeenten zijn met elkaar sterk, want ze vertegenwoordigen 25 % van alle raadszetels! Tot nu toe waren deze vergaderingen oriënterend, informatief en/of beeldvormend. Vervolgens worden de definitieve besluiten in de afzonderlijke raden genomen. De IJmondcommissie-vergaderingen zijn openbaar en de commissie heeft geen formele status.

Evaluatie IJmond samenwerking – hoe verder?

Na de zomer wordt door middel van een evaluatie een oordeel van de drie gemeenteraden gevraagd of die samenwerking goed verloopt en waar niet. Ook zal de vraag beantwoord moeten worden of we zo verder gaan, of een andere samenwerking volgt met uiteindelijk de vraag of een fusie van de drie gemeenten de beste toekomst biedt. Het antwoord op die vraag zal begin 2017 duidelijk worden.

Standpunt Velsen Lokaal

Tot op heden verloopt de samenwerking redelijk. De meerwaarde moet nog wel blijken. Het standpunt van Velsen Lokaal is dan ook, dat we de uiteindelijke beslissing over welke vorm van samenwerken dan ook pas nemen op het moment dat we kunnen uitleggen aan iedere inwoner van Velsen, dat het in het belang is van onze Velsense samenleving; dat de inzet daarmee doelmatiger is en dus meer oplevert zonder hogere kosten, hogere lokale lasten en zonder financiële risico’s!

6 antwoorden
 1. Pierre
  Pierre zegt:

  Het college heeft al lang tot een fusie besloten. Om dat het profiel van Velsen Lokaal ten aanzien van een fusie niet duidelijk is heeft dat de partij haar plaats in het college gekost. Dat weet ik zeker. Het profiel van LGV is wat een IJmond fusie betreft veel duidelijker. De IJmond is een project van oud-Burgemeester Weerwind. De argumenten die voor een fusie pleiten worden er met de haren bijgesleept. Een IJmond fusie is slecht voor Velsen. Een fusie betekent 80.000 mensen boven het kanaal tegenover 67.000 mensen onder het kanaal. In raadszetels wordt dat waarschijnlijk 18 zetels van de 39 voor Velsen. Erg nadelig voor ons. Zeker als het om belangrijke beslissingen gaat. De stemming over waar het gemeentehuis komt te staan bijvoorbeeld gaan wij altijd verliezen. Er is voor Velsen geen enkele reden om een fusie aan te gaan. Dat vonden belangrijke partijen voor de verkiezingen ook. Het is daarom verbijsterend om te zien hoe die partijen doodleuk aan een fusie meewerken. Ja zelfs hun eigen partij al hebben gefuseerd. Voorbarig zo lijkt het. Dankzij de Burgemeester van Heemskerk is een fusie opeens heel ver weg.

  Beantwoorden
 2. Pierre
  Pierre zegt:

  PS
  Inmiddels weten we dat Beverwijk een reusachtige lijk in de kast heeft en misschien wel 2 reusachtige lijken. Het Beverwijkse college van B en W heeft in 2009 zonder de gemeenteraad in te lichten een volstrekt overbodige lening van 140 miljoen afgesloten, wat ze elk jaar miljoenen aan rente kost. Dit grapje hangt als een molensteen om de nek van Beverwijk. De lening is maar voor 50 jaar afgesloten! U begrijpt wie dat gaat betalen als Velsen tot een IJmondiale fusie besluit. Daarnaast heeft Beverwijk een gifpark dat ongetwijfeld gesaneerd moet worden en ook miljoenen gaat kosten. Ook die rekening mogen wij dan betalen. Dat van dat gifpark is redelijk nieuw. Het verhaal van die lening is alweer een tijdje bekend en evengoed heeft ons college plannen om met Beverwijk te fuseren. Bizar.

  Beantwoorden
  • Marianne Vos
   Marianne Vos zegt:

   Beste Pierre… ,
   Dit is wel heftige informatie. Ik vermoed dat de lening is aangegaan voor de afbetaling van het nieuwe gemeentehuis. We weten wel dat er momenteel grote tekorten zijn op de bibliotheek en muziekschool.

   Je mag er van uitgaan, dat we deze informatie zeker meenemen en ook naar zullen vragen hoe men denkt dit op te lossen! Iig niet door de inwoners van Velsen als het aan Velsen Lokaal ligt!
   Dank voor de twee reacties en hou ons scherp met info!

   Beantwoorden
 3. Pierre
  Pierre zegt:

  Ik ben blij dat er raadsleden zijn die kritisch naar een IJmondiale fusie kijken. Ik had heel lang de indruk dat alle 33 raadsleden zonder slag of stoot akkoord met een fusie zouden gaan. Er is/was heel wat druk om akkoord te gaan.

  Beantwoorden
 4. Bram Diepstraten
  Bram Diepstraten zegt:

  Beste Pierre,
  Ook van mijn kant dank voor het scherp houden. Beverwijk maakt zich momenteel op voor twee raadsenquêtes over beide onderwerpen. Voor Velsen Lokaal staat geen enkele vorm van samenwerking vast, maar wat nog belangrijker is dat wij geen enkel besluit nemen zonder een breed draagvlak onder onze eigen bevolking. Dat moet wat ons betreft onderzocht worden door middel van enquêtes of een referendum wellicht.

  Beantwoorden
 5. Pierre
  Pierre zegt:

  Beste Bram
  Fuseren betekent Velsen aan Beverwijk en Heemskerk overlaten. Twee gemeenten die niet uitblinken vanwege hun goede bestuur. Het spijt me dat ik het zeggen moet. Het is daarom onbegrijpelijk dat het college voor een fusie gaat.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *