Tag Archief van: jeugd

Controles tegen wapenbezit moeten op alle scholen hetzelfde zijn

Velsen Lokaal heeft meegewerkt aan de motie van de PvdA over het bestrijden van wapenbezit en – gebruik onder jongeren. De motie pleit voor een eenduidige aanpak op alle scholen in het voortgezet onderwijs. Op het moment dat in samenwerking met de politie een grootscheepse controle op drugs of wapenbezit op scholen wordt gehouden, is het belangrijk dat er een eenduidig beleid is. Nu mag de controle op de ene school wel en op de andere school niet.

Lees meer

Kenter Jeugdhulp in zwaar weer

Kenter Jeugdhulp is de grootste aanbieder van gespecialiseerde jeugd- en opvoedhulp in deze regio. Jaarlijks biedt zij hulp aan zo’n 5.000 kinderen en gezinnen, variërend van ambulante gezinsbehandeling, crisishulp, Jeugd GGZ, pleegzorg, gezinshuizen tot en met jeugdhulp met verblijf. Op dit moment zijn 310 Velsense gezinnen in zorg bij Kenter. 

Lees meer

Bezoek basisschool het Anker

Marianne Vos begeleidde op woensdagochtend 5 februari namens Velsen Lokaal het bezoek van basisschool het Anker bij de gemeente Velsen. In de afgelopen periode hebben zij in de lessen van groep 5/6 aandacht besteed aan het gemeentebestuur en wilden zij graag meer horen over de Raad van Velsen.

De 20 leerlingen werden door de bode begeleid naar de raadzaal, waar zij plaats namen aan de vergadertafel. Onze eigen wethouder Bram Diepstraten hield een openingswoordje en hij beantwoordde de vragen van de leerlingen met veel plezier.

Marianne Vos en Ilse Stoelman (GL) probeerden namens de raad de leerlingen uit te dagen met lastige vragen en zij konden daarop weer vragen terug stellen. Aan de raadsleden werd gevraagd of zij burgemeester willen worden en hoe zij een stad zouden noemen als zij dat zelf mochten bedenken. Ook werden een paar duidelijke opdrachten aan de raad meegegeven, waaronder meer speeltuinen, meer aandacht voor het milieu en realisatie van een veiliger verkeerssituatie rondom scholen. Waarschijnlijk komen de leerlingen ook nog een keer naar de raadsvergadering.

Na een rondleiding langs de kamers van het college gingen de leerlingen tegen 12 uur naar huis.
Basisscholen in Velsen zijn van harte welkom om met een klas op bezoek te komen!