Tag Archief van: klimaat

NZKG jaarcongres 2022

Op vrijdag 30 september 2022 organiseerde het Programmabureau Noordzeekanaalgebied (NZKG)
haar jaarcongres op BaseCamp IJmuiden. Alle urgente opgaven, zoals woningbouw, energietransitie,
leefbaarheid, water en andere actualiteiten die in het Noordzeekanaalgebied spelen, kwamen hier
aan de orde. Voor Velsen Lokaal zeer belangrijk om aanwezig te zijn.

Lees meer

LOKAAL KLIMAATAKKOORD

Het college heeft de ambitie om een Lokaal Klimaatakkoord te sluiten. Met dit akkoord maakt de gemeente Velsen zichtbaar welke inspanningen er geleverd worden om de nationale en internationale klimaatdoelen te halen op CO2 reductie. Om deze doelen samen te bereiken sluit de gemeente met inwoners, organisaties en het bedrijfsleven een Lokaal Klimaatakkoord af.

Lees meer

Velsense schoolgebouwen en gymnastiek accommodaties in een plan tot 2036

Na bijna een jaar voorbereiding kan het Onderwijs Huisvestingsplan Velsen (IHOP) door de Raad worden vastgesteld. Het was een opbouwend samenspel tussen de schoolbesturen en de gemeente, waarbij de Raad ook nauw betrokken was met interactieve sessies.

Lees meer

Energietransitie: geen ontkomen aan!

Het klimaat, uitstoot CO2 en energietransitie zijn termen die je steeds vaker om je heen hoort. Kennelijk is het belangrijk en moeten we er wat mee. In Den Haag werken ze aan een klimaatakkoord en in Parijs bestaat zoiets ook al. Maar wat moeten we er mee in Velsen?!?

Lees meer