Tag Archief van: Structuurvisie

Samenvatting sessies 17 juni 2015

Samenvatting van de sessies van 17  juni 2015. Het was een volle avond met de volgende onderwerpen: Kleinschalig Opdrachtgeverschap, voormalig KPN-locatie, Structuurvisie, Bestemmingsplan Spaarnwoude, Kunstencentrum Velsen, Eerste bestuursrapportage 2015 en de jaarstukken 2014 gemeente Velsen.
Lees meer

Samenvatting van sessies 23 april 2015

Samenvatting van de sessies van 23 april 2015. Vijf onderwerpen stonden op de agenda: concept ontwerp Structuurvisie, Verordening 7e wijziging APV 2009 bomenkap, Ontwikkeling omgevingsdienst IJmond, Kimo Nederland en België in relatie tot Velsen en het Calamiteitenprotocol Jeugdzorg.
Lees meer

Structuurvisie… Hoeveel structuur geeft deze visie?

Op donderdag 23 april heeft de gemeenteraad in een sessie gesproken over de concept-structuurvisie. Deze visie moet op gebied van ruimtelijk ordening duidelijkheid geven over beleidsrichtingen en over de inrichting van de gemeente richting 2025 met een stip op de horizon naar 2040.
Lees meer

Geen besluit over LVVP is logisch tijdens laatste raadsvergadering

Dit gaat over de vorm van de politiek, zeker niet meer over de inhoud. Het publiek krijgt de indruk dat de politiek nog bezig is met heel belangrijke zaken, terwijl de duur en de inhoud van de laatste 4 raadsvergadering al tot een dieptepunt waren gedaald.

• ‘Hondengeblaf’, terwijl op 6 maart  na de laatste raadsvergadering van deze raad iedereen gezellig staat na te praten
• Lees de inhoudelijke weergave van de laatste sessie door Johan van Ikelen
• Fractievoorzitter Marianne Vos geeft donderdag politiek inhoudelijke reactie
Update: bericht verwijderd……………….

lvvpHet LVVP staat voor Lokaal Verkeers- en VervoerPlan en bevat een aantal belangrijke agendapunten rondom alle verkeersbewegingen in geheel Velsen. Te belangrijk om aanstaande donderdag ‘even’ te worden aangenomen. Juist omdat er ’tussendoor’ verschillende zaken spelen, zoals op 3 en 4 maart jl. het winkelcentrum in IJmuiden (met alle verkeerstechnische gevolgen) en daarnaast een al dan niet door B&W uitontwikkelde ‘structuurvisie‘, een nogal ‘zwaar’ document waarin over veel meer zaken dan alleen verkeer wordt gesproken, met name ook over de totale ruimtelijke invullingen binnen onze gemeente. Deze visie heeft de raad nog niet in kunnen zien.

svisieNiet onlogisch dat Velsen Lokaal het LVVP om die redenen van de agenda van de laatste raadsvergadering wilde verwijderen. De laatste sessie rondom dit onderwerp was op zijn minst opdringerig, gehaast en onnauwkeurig qua vorm. Niemand kan ontkennen dat vele vragen onbeantwoord bleven of op zijn minst nog meer onderzoek vergden. Toch werd aangedrongen op de zogenaamde ‘besluitrijpheid’ van dit onderwerp. De meerderheid van de raad stemde daar al dan niet gewild in toe, met stapels amendementen en moties tot gevolg, logischerwijs vooral vanuit de oppositie. Op 6 maart zou dit onderwerp een geheel onvoorspelbaar debat tot gevolg hebben gehad, hetgeen de voorzitter van de raad doorgaans niet wenst.

De brief waar RTVSeaport naar verwijst op hun website, mag dan wel wat ‘hondengeblaf’ bevatten, maar de fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66 en CDA eindigen hun brief echter met de volgende zinnen, waardoor zij ‘gewoon’ instemmen met het voorstel van Velsen Lokaal:

Wij vinden echter inhoudelijk goed en zo breed mogelijk gedragen beleidsagenda LVVP van wezenlijk belang. De mogelijkheid om die draagkracht te verbreden is voor ons een aanvaardbare reden om het punt niet op 6 maart aan de raad ter besluitvorming voor te leggen. Mede gelet op de uitspraak die het college heeft gedaan bij de beantwoording van de eerder aangehaalde raadsvragen, verzoeken wij het agendapunt ‘Actualisatie Lokaal Verkeers- en Vervoerplan’ om die reden van de raadsagenda van 6 maart 2014 te halen.

Niet Velsen Lokaal, maar de zittende coalitie neemt de kiezer in deze niet serieus. De gehele raad heeft het recht (en zelfs de plicht) op de hoogte te zijn van alle onderliggende informatie bij zo een belangrijk dossier. Juist daarom wil Velsen Lokaal moeilijke, maar wel bij elkaar horende onderwerpen in de periode 2014-2018 combineren tot één dossier, één onderwerp. Geen versnippering, waardoor politieke tegenstellingen onbedoeld, maar wel makkelijker worden opgeworpen, waar de kiezer niet mee gediend is. Zeker niet op het moment dat verkiezingen voor de deur staan. De coalitie zou zich beter moeten realiseren dat zo een politiek spel, schade aanbrengt in het vertrouwen, welke wij zo hard van de kiezer nodig hebben.