Structuurvisie… Hoeveel structuur geeft deze visie?

Op donderdag 23 april heeft de gemeenteraad in een sessie gesproken over de concept-structuurvisie. Deze visie moet op gebied van ruimtelijk ordening duidelijkheid geven over beleidsrichtingen en over de inrichting van de gemeente richting 2025 met een stip op de horizon naar 2040.

Samenvoeging

De gepresenteerde visie is in de ogen van Velsen Lokaal, hoewel er goede elementen in zaten, weinig vernieuwend. Een structuurvisie zou de onderlegger moeten zijn van nieuw beleid. In dit geval is het de samenvoeging van een flink aantal bestaande beleidsdocumenten, zoals de visie op Velsen 2025 en de strategische agenda ‘Energiek en innovatief naar 2016’. Alsof je eerst de pijl schiet en er daarna een roos omheen tekent.

Wollig

sv_kaart2De eerste gedachte die bij ons opkwam is dat het een wollig document is. Er staan wel kernkwaliteiten en impulsprojecten genoemd, maar verder kun je er niet zo veel mee. Door de wethouder werd dit uitgelegd als “we laten zoveel mogelijk ruimte” en “met meer richting beperken we ons alleen maar richting de toekomst”. Daar is natuurlijk wat voor te zeggen, maar dan kun je je weer afvragen wat de meerwaarde is van een structuurvisie en hoeveel structuur deze nou eigenlijk biedt…

Ambitie

Het hele document straalt trots uit: Trots op onze regio, op onze industrie en trots op de parels van onze gemeente.kernkwaliteiten Daar staat Velsen Lokaal natuurlijk volledig achter, want we wonen in een geweldige regio en daar zijn we trots op! Dat neemt niet weg dat deze visie daarmee meer weg heeft van een reclamebrochure voor deze regio, dan van een ambitieuze visie. Er lijkt qua ambitie onvoldoende besef van de doorkijk naar 2040 en Velsen Lokaal mist echte (innovatieve) ambities.

Niet alleen de genoemde ambities bij de kernkwaliteiten en thema’s mogen veel scherper, maar juist ook specifiek op gebied van het terugdringen van de milieubelasting en vergroten van de leefbaarheid. Daarover wordt namelijk met geen woord gerept. Ook de verbetering van bereikbaarheid en innovaties op dat gebied mogen veel ambitieuzer worden verwoord in deze visie.


In deze film wordt de visie op speelse wijze gepresenteerd. De film geeft goed dat gevoel van trots voor de regio weer.

Omgevingswet 2018

Verder vinden wij dat deze concept-structuurvisie onvoldoende rekening houdt met de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2018 in werking treedt. Die wet moet voor vereenvoudiging van regels zorgen en vervangt een groot aantal wetten in één eenvoudigere wet. Daardoor ontstaat ook meer vrijheid voor gemeenten, inwoners en ondernemers om nieuwe initiatieven te realiseren. Velsen Lokaal heeft gepleit om als pilotgemeente alvast aan de gang te gaan met die omgevingswet. Nagenoeg alle fracties in de gemeenteraad ondersteunden die oproep.

Het woord is nu aan u

proces sv

Het allerbelangrijkste is dat u, de burgers en inwoners van Velsen, zich voldoende herkent in deze visie. Is het voor u voldoende duidelijk hoe de gemeente er over 10 of 25 jaar uit ziet? Wordt u hier enthousiast van of mist u juist nog specifieke zaken? De focus ligt nu met name op IJmuiden, omdat daar het hardst aan ‘gesleuteld’ moet worden. Bent u het daar mee eens of mist u aandachtspunten uit uw eigen kern?

participatie structuurvisieEn juist daarom horen we graag van u wat u van deze visie vindt. Bel ons, mail ons of stuur een bericht via Facebook. Daarnaast biedt ook de gemeente nog volop ruimte voor participatie, meedenken en inspraak en we roepen u op om daar veel gebruik van te maken.

Want uiteindelijk gaan we met elkaar de komende decennia verder bouwen aan deze mooie gemeente!

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *