Vluchtelingen in Velsen?

Het kan niemand ontgaan zijn dat er de laatste maanden veel te doen is rondom vluchtelingen. Instanties als COA en VNG kloppen aan bij de gemeentes voor hulp bij de huisvesting.

Rondje Politiek Velsen

Op 15 september kregen de politieke partijen in Velsen in de IJmuider Courant (klik voor artikel) gelegenheid om hun visie op vluchtelingen in Velsen te etaleren. Uitgangspunt hierbij is het hieronder genoemde standpunt van de gemeente Velsen.

Waarschijnlijk in alle haast is Velsen Lokaal niet gevraagd te reageren op het standpunt van de gemeente. Omdat dit echter een zeer actueel thema is en we ons kunnen voorstellen dat u benieuwd bent naar het standpunt van Velsen Lokaal hebben we besloten via onze website alsnog te reageren.

Standpunt gemeente Velsen

Op 12 september heeft de gemeente Velsen via de IJmuider Courant laten weten dat het college zich bewust is van de toestroom aan vluchtelingen, maar vooralsnog geen actie onderneemt om huisvesting voor vluchtelingen aan te bieden. Als mogelijke locaties in dit artikel worden het oude marine hospitaal genoemd en het leegstaande voormalige verpleeghuis Velserduin, beide in Driehuis.coa

Het college laat het initiatief aan het COA; tot nu toe is de gemeente niet benaderd door COA en als dat wel gebeurt, dan is het college bereid dit met de gemeenteraad te bespreken.

 

Standpunt Velsen Lokaal

Velsen Lokaal begrijpt het standpunt van het college. Natuurlijk laten de indringende beelden ons niet onberoerd en ziet Velsen Lokaal ook de noodzaak om hulpbehoevenden te helpen. Het COA is echter het orgaan dat volledig overzicht heeft over de hulpvraag en opvangbehoefte.

Wij vinden het verstandig om niet als een kip zonder kop te gaan rennen, zonder eerst even na te denken. Vragen die bij Velsen Lokaal naar boven komen:

 • Hebben we wel echt ruimte in Velsen? En zo ja, kan dat op korte termijn worden gerealiseerd?
 • Kijken we ook naar de langere termijn? Voor nu is acute opvang voldoende, maar als er hier de komende 4-5 jaar enkele honderden mensen wachten op een eventuele verblijfsvergunning, dan moeten daar ook faciliteiten voor komen. Denk alleen al aan onderwijs, werk en andere voorzieningen.
 • Wat is de impact voor mensen en buurten in Velsen?

Conclusie

vluchtelingenVelsen Lokaal kiest er voor om niet primair de emotie en drang om te willen helpen leidend te laten zijn, maar veeleer verstandig om te blijven gaan met mensen, middelen en ruimte en af te wachten of het COA een beroep op Velsen zal doen.

En als er dan vervolgens een goed overwogen besluit moet worden genomen om mensen in nood te helpen, dan dragen we daar graag ons steentje aan bij!

28 antwoorden
 1. Francisca
  Francisca zegt:

  Ik vind het geen optie om een klein dorp zoals Driehuis huisvesting aan te bieden aan vluchtelingen met een totaal ander cultuur. Er wonen in Driehuis ook veel oudere mensen die zich niet veilig gaan voelen en helemaal niet meer naar buiten gaan.

  Beantwoorden
  • Nathanael Korf
   Nathanael Korf zegt:

   Beste Francisca,

   Dank voor je reactie. Velsen Lokaal is een partij die zoveel mogelijk contact onderhoudt met de inwoners van de diverse kernen en zo ook in Driehuis. We begrijpen dat eventuele komst van vluchtelingen een grote impact heeft op de inwoners van Driehuis.

   Juist daarom geven we aan dat we blij zijn dat de gemeente vooralsnog geen actie onderneemt om contact te zoeken met het COA. Mocht dat wel gebeuren, dan roept Velsen Lokaal op om dan ook goed te blijven nadenken en onder andere de gevolgen voor de omwonenden goed in overweging te nemen.

   Verder kijken dan de neus lang is, zowel voor de inwoners van Driehuis, als voor de vluchtelingen. Dat is precies de strekking van dit stuk.

   Beantwoorden
   • Marie
    Marie zegt:

    Hi, Ik begrijp niet waarom het balletje bij COA gelegd wordt, of ze een beroep op Velsen doen of niet? Kan dat niet geweigerd worden? Wat bedoel je precies met” Verder kijken dan de neus lang is, zowel voor de inwoners van Driehuis, als voor de vluchtelingen. Dat is precies de strekking van dit stuk”? Wij moeten het (ok) vinden dat buitenstaande mensen een uitkering zullen krijgen, gratis medische hulp. Terwijl, hier de mensen gekort worden op hun AOW, mensen uitkeringen van 700 per maand hebben. Wees is de eerste gemeente die opstaat en zegt er niet mee akkoord te gaan. Ik wil geen slenterende mensen in mijn buurt. Dan voel ik me onveilig. Je kunt die mensen beter allemaal samen doen, want integreren werkt niet.

    Beantwoorden
    • Nathanael Korf
     Nathanael Korf zegt:

     Beste Marie,

     Dank voor je reactie en vragen. Ik ga proberen wat duidelijkheid te scheppen.

     De belangrijkste motivatie om dit stuk te schrijven is om dat we merkten dat er veel politieke partijen in een emotionele hulpstand schoten en zonder nadenken wilden helpen. Er waren zelfs geluiden om al op eigen initiatief vanuit de gemeente hulp aan te bieden, zonder dat het COA daarom heeft gevraagd. Wat Velsen Lokaal betreft is het uitgangspunt dat we het COA afwachten en niet zelf proactief hulp aanbieden. We hoeven niet roomser te zijn dan de paus.

     Met verder kijken dan de neus lang is, bedoelen we dat de gemeente eerst goed alle gevolgen en impact in kaart moet krijgen, voordat er wordt gesproken over het aanbieden van huisvesting. Als je mensen hulp biedt, dan moet je weten wat je doet en kun je niet halverwege het erbij laten zitten.
     En dat geldt nog meer voor onze eigen bewoners. De gemeente moet goed beseffen dat het huisvesten van vluchtelingen meerdere jaren behelst en dat je dan niet in een paniekreactie maar wat leegstaande panden in Driehuis moet aanwijzen (zoals door sommigen als suggestie is aangedragen). Gelukkig ziet de gemeente dat ook zo en wordt er nu gekeken naar locaties voor containerwoningen of mogelijk woonboten.

     Juist een lokale partij als Velsen Lokaal maakt zich in dit dossier hard voor de bewoners van onze gemeente. Dat mag u terecht van ons verwachten. Dat betekent dat wij altijd aspecten als (gevoel van) veiligheid en kosten die hiermee gemoeid zijn scherp zullen bewaken! Een groot deel van het geld dat hierin omgaat komt echter uit Den Haag en daar hebben wij dus geen invloed op.

     Aan de andere kant moeten we niet vergeten dat de gemeente Velsen een taakstelling vanuit het Rijk krijgt opgelegd en verplicht is om een x-aantal vluchtelingen te huisvesten. De lokale politiek kan hierin echter wel belangrijke keuzes maken en zoals gezegd staat Velsen Lokaal voor de lokalen belangen!

     Beantwoorden
 2. Freek
  Freek zegt:

  Volledig eens met Francisca. De gevolgen zullen zeer groot zijn, daar is geen onderzoek voor nodig. Dergelijke locaties worden dan ook zelden tot nooit gezocht daar waar bestuurders zelf wonen. En bovendien waarom een rustig dorp als Driehuis verstoren in een gemeente waar zeer veel panden leegstaan op afgelegen terreinen als de de havengebieden of industrie terreinen.

  Beantwoorden
  • Nathanael Korf
   Nathanael Korf zegt:

   Ook Velsen Lokaal sluit zich daar volkomen bij aan! Juist daarom proberen we met dit stuk aan te geven dat het niet de bedoeling is dat er overhaast wordt gehandeld, wat momenteel in veel gemeentes wel gebeurd en waar de bewoners alleen hebben te slikken. De gemeente Velsen stelt zich vooralsnog terughoudend op en dat juichen we toe.
   Mocht er wel sprake zijn dat het COA een beroep doet op Velsen, dan maakt Velsen Lokaal zich er hard voor dat dit niet in woonwijken als Driehuis gebeurt, maar inderdaad zoals u voorstelt op afgelegen terreinen.

   Beantwoorden
   • san
    san zegt:

    Jullie juichen het niet toe midden in een woonwijk? Wat ik Velsen Noord dan? De oude scholen staan MIDDEN in de woonwijk. Snap ik het niet of snappen jullie het niet.

    Beantwoorden
 3. Pieter
  Pieter zegt:

  Het lijkt mij inderdaad heel onverstandig een opvanglocatie in een kleine woonomgeving als Driehuis/Santpoort/Velsen-Zuid/IJmuiden te plaatsen. Een kleine gemeenschap raakt totaal ontwricht.

  En zeker een locatie direct naast een basisschool en een middelbare school. De berichtgeving dat in Duitsland massaal vrouwen verkracht worden. Je moet er toch niet aan denken dat dit met onze kinderen gebeurt.

  Beantwoorden
 4. Paul
  Paul zegt:

  De kop van dit stuk suggereert dat er het alleen om ‘Vluchtelingen’ gaat. Juister is om te spreken over migranten (hieronder vallen gelukszoekers, vluchtelingen, IS-terroristen etc.).
  Als men de grens overstapt het rijke vakantieland Turkije in, dan is men per definitie geen vluchteling meer (maar migrant) !! Als men dan ook nog is in staat is om door 5 andere veilige landen verder te reizen naar het land met de beste uitkeringen en mooiste gratis woningen, dan is men slechts gelukszoeker (op uw en mijn belastingcentjes………).
  Er zijn vele Nederlanders zeer bezorgd over dit onderwerp, terwijl vooral Haagse politici (vooral van PvdA en D66) deze zorgen weglachen / wegliegen.
  Verzoek aan de politiek:
  Geef alle bezorgde Nederlandse belastingbetalers een helder, compleet overzicht van antwoorden op hun zorgen. De politiek wist toch heel snel waarom er geen enkel bezwaar was om de grenzen wijd en ongecontroleerd open te zetten ? De politiek heeft dus toch heel snel goed nagedacht en geconcludeerd dat er geen enkel bezwaar daar tegen was ? En dat er dus ook geen enkel risico o.i.d. in schuilde ? Dan is het dus geen enkele moeite om aan de belastingbetalers van wie nog niet alle zorgen en bezwaren zijn weggenomen, even dit overzicht te mailen !
  Overigens:
  Het COA en Min. v. Justitie zijn m.i. niet 100% in staat om voornoemd kaf van koren te scheiden: haastig in dienst genomen uitzendkrachtjes zijn niet in staat om vast te stellen of een echt Syrisch paspoort rechtmatig is gekregen of illegaal is gekocht. De bezitter daarvan heeft immers hetzelfde zielige verhaaltje ingestudeerd !!!

  Beantwoorden
 5. Edward
  Edward zegt:

  En nu wordt de oude school aan het Stratingplantsoen in Velsen-Noord gereed gemaakt om gevuld te worden met uit zuigers en tuig!!!
  Bereiden we ons dus maar voor op een oorlog!!!
  Hou de brandweer paraat!

  Beantwoorden
  • Tanja
   Tanja zegt:

   Ja tuurlijk komt het in velsen noord, het is namelijk de dumphoek van de gemeente.
   Want tja het ligt aan het verkeerde kant van het kanaal…
   School gebouw is bij mij om de hoek maar ik ga niet meer die kant op, laat me hond wel aan de andere kant uit enz..
   Maar erg verstandig om ze daar te dumpen tegenover de pont weg waar dagelijks honder scholieren langs fietsen, als het er niet meer zijn.
   Top idee van de gemeente….

   Beantwoorden
   • Liesbeth
    Liesbeth zegt:

    Idd santpoort en driehuis is te klein nee velsen noord niet zeker nergens binnen de gemeente Velsen zitten buitenlanders dan in Velsen noord echt belachelijk

    Beantwoorden
 6. Nathanael Korf
  Nathanael Korf zegt:

  Dank voor alle reacties. De signalen uit de samenleving zijn duidelijk en dat neem ik ook zeker mee als dit onderwerp in een sessie behandeld wordt op woensdag 7 oktober om 19.30 uur. Jullie zijn allen uitgenodigd om deze sessie bij te wonen op het gemeentehuis.

  Beantwoorden
 7. san
  san zegt:

  Hoe kan het toch dat er gewoon helemaal niks met de inwoners besproken word. Nee eerst gaan ze in de oude school en dan gaan jullie pas kragen of wij het wat vinden. Kijk naar alle locaties hoeveel gezeur er in. In Haarlem staat er de hele dag handhaving. Politie rijd langs. En wat krijgen wij? Voor hoelang? 5 jaar korter kan niet omdat er geen huisvesting in dus zal alleen maar langer worden . Wanneer word er eens aan de Nederlanders gedacht. Nee wij mogen betalen, mond houden en vooral niet klagen want wij hebben het over zo goed. Wat gebeurt er met de veiligheid van alle inwoners. Midden in een woon wijk. Veel kinderen. Hoeveel jeugd in er al lastig gevallen, fluiten naar vrouwen. Straks durft niemand de straat meer op. Er zit een school op loop afstand. Ik en denken als u alle berichten leest wij willen ze niet hier! Doe hier wat aan en niet eerst plaatsen en dan vragen.

  Beantwoorden
 8. Patricia
  Patricia zegt:

  Het zou het leven in velsen noord ook ontwrichten.er zijn veel ouderen die dan niet buiten durven.Aan deze kant van het kanaal krijgen wij altijd het gevoel dat het hier maar mag want dan heeft de rest van de gemeente er geen last van.Zou eerlijker zijn als het goed bekeken wordt.

  Beantwoorden
 9. Danny
  Danny zegt:

  Velsen-Noord is simpelweg te klein om vluchtelingen op te vangen.Er zijn meer koopwoningen dan huurwoningen en aangepaste woningen zijn er al nauwelijks.
  De mensen die huren zitten financieel moeilijk of werken zich uit de naad om hun hoofd net boven water te kunnen houden.Ons dorp staat bekend dat we mekaar helpen waar nodig.En trots dat ik daar op ben!7 Oktober is inderdaad een nabeschouwing van , lijkt mij als er het nu al ingericht blijkt te worden.
  Zo zal het voor nog meer Velsen-Noorders volgend jaar nog moeilijker worden.En inderdaad ook 2 zoons hier die over de Pontweg moeten i.v.m. school al dan niet met een ipad in de schooltas.
  Wij moeten in principe met gezin uit 5 personen uit dit dorp weg omdat we een gelijkvloerse woning moeten hebben, die is hier niet.
  De speeltuintjes behouden hun plaats i.v.m. veiligheid .Onder ons wonen sinds een jaar ongeveer Somaliërs, als je klacht indient geluidsoverlast krijg je te horen dat ze zich hebben aangepast!?!?
  Tijdbom tikt ben ik bang en niet alleen bij mij!

  Beantwoorden
 10. Nathanael Korf
  Nathanael Korf zegt:

  N.a.v. uw reacties en een reactie die ik per email heb ontvangen heb ik de betreffende wethouder gebeld. Hij liet weten dat de oude school aan het Stratingplantsoen op geen enkele wijze in beeld is als mogelijke opvang voor asielzoekers.

  Vóór 7 oktober komen er geen extra asielzoekers naar Velsen en tijdens de vergadering van 7 oktober gaat de wethouder samen met de raad nadenken over mogelijkheden en mogelijke locaties. Zoals eerder gezegd wegen de belangen van de inwoners van Velsen (en dus ook Velsen-Noord) dan zwaar mee voor Velsen Lokaal.

  Beantwoorden
 11. Maggie
  Maggie zegt:

  Wat gebeurt er met de wensenlijst van de mensen, die hier naar toe zijn “gevlucht”? Als je dat leest, zijn het er nogal wat. Ze willen alleen naar bepaalde landen, blijkt trouwens al uit het feit, dat ze door zoveel landen zijn gegaan, voordat ze zich hier voor de poort van de hemel hebben geïnstalleerd met opvallend veel kinderen waaronder baby’s. Welk mens dat vlucht begint nu daaraan? Onderweg? Of tijdens de bombardementen? Mogen wij dan ook een paar wensen hebben? Of dat er op zijn minst naar ons wordt geluisterd?

  Beantwoorden
 12. Ron
  Ron zegt:

  De kogel is blijkbaar al door de kerk, voormalig marinekazerne Driehuis wordt een asielzoekersopvangcentrum. Waarschijnlijk per maart/april volgend jaar.

  Beantwoorden
 13. C Smit
  C Smit zegt:

  Wordt zomaar over ons uitgesttort??
  Het is oovallend dat nergens opvangcentra geplaatst worden in links liberale elitaire grachtengordels of vilawijken.
  Dit terwijl daar de besluiten worden genomenen zij daar zo empatisch en invoelend zijn.
  Kennelijk beperkt hun mededoge en die van D66 corrifeen als Frank Dales tot het over de muur gooien van alle negatieve effecten naar de onderkant van de samenleving. Zelf versterkt hij hij riant zijn politieke CV . 66 D, s Dag boeren, dag vussers, dag arbeiders, dag huizen, dag Gas , dag persoonlijke vrijheid dag cultuur. dag leven……Nederland lost op in het woke niets van een ongekozen Europa.
  Wordt het niet eens tijd voor verkiezingen of een raadgevend reverendum?? Of mag je vanaf MBO niet meer mee praten??

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *