Motie Velsen Lokaal aangenomen – koppeling dierenmishandeling en huiselijk geweld

De gemeenteraad heeft de nota Dierenwelzijn 2017-2020 op donderdag 11 mei 2017 vastgesteld. In de nota staat dat er een verband kan zijn tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Ook staat gemeld, dat als een melding wordt gedaan van dierenmishandeling via het nationale nummer 144, dat deze informatie niet overgedragen wordt van de nationale politie naar de gemeente toe. Hierdoor krijgt de gemeente niet de kans om onderzoek te doen naar huiselijk geweld met alle gevolgen dan dien.

Bron: Nota Dierenwelzijn. Dierenmishandeling kan een voorbode of indicatie van huiselijk geweld zijn.

Betere samenwerking nodig met gemeenten

Uit het rapport “Hoe lopen de Hazen” blijkt zelfs dat op nationaal niveau informatieafspraken zijn gemaakt om ketenpartners te verbinden, maar dat de gemeenten daar niet bij betrokken worden.
Velsen Lokaal vindt dit een ernstige zaak en heeft de gemeenteraad opgeroepen om onze motie te steunen, waarin de raad het college oproept om actief een landelijke lobby in te zetten bij de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) en de nationale (dieren)politie. Tijdens de voorbereiding gaven D’66, Beryl Dreijer, CU en CDA aan deze motie mede te ondertekenen. Bij de behandeling in de raad was wethouder Te Beest namens het college blij met deze motie. Vervolgens is de motie unaniem aangenomen.

Ons doel: vroegtijdige signalering huiselijk geweld

Velsen Lokaal vindt het belangrijk dat alle signalen die kunnen wijzen op een risico op huiselijk geweld bij de lokale autoriteiten terechtkomen. Dierenmishandeling kan bijvoorbeeld een voorbode zijn van huiselijk geweld of juist al een indicatie van huiselijk geweld. Met onze motie willen we bereiken dat gemeenten informatie over meldingen van dierenmishandeling ontvangen en kunnen gebruiken voor preventie en voor de aansturing van ketenpartners.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *