Tag Archief van: energie

Sessie concept RES

Vandaag vond eindelijk de eerste fysieke sessie na de lockdown in maart plaats. Namens Velsen Lokaal heb ik het woord gevoerd over het concept RES.

Concept-Regionale Energiestrategie (RES).

De RES?

De Nederlandse regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 duurzaam is. In heel Nederland wordt nagedacht over hoe dit kan worden aangepakt. Dit proces heet de Regionale Energie Strategie.

Conceptversie

Ook voor de regio Noord-Holland Zuid is gekeken naar de kansen en mogelijkheden. Deze zijn vastgelegd in de concept-RES. Tijdens deze sessie zijn de concept-RES en de wensen en bedenkingen uitgebreid besproken.

Participatie 

In mijn bijdrage heb ik gevraagd om de participatie van onze inwoners ook in het verdere traject ook te waarborgen. Verder vinden we dat we de democratische legitimiteit bij de besluitvorming moeten hebben. Wij maken ons daarnaast zorgen over de financiële consequenties voor onze gemeente van het project. Deze zijn door de coronacrisis verergerd.

Het belang van gezamenlijk verduurzamen van woningen is daarnaast door ons onder de aandacht gebracht.

Wanneer inwoners individueel zonnepanelen op hun dak plaatsen tellen deze cijfers niet mee voor de Res, maar wanneer ze in gezamenlijkheid geplaatst worden wel.

Velsen Lokaal kan instemmen met onderstaande wensen die het college heeft meegegeven om op te nemen in de concept RES. 

A) Het recreatieschap Spaarnwoude als aanvullend zoekgebied aan te wijzen voor het realiseren van windturbines en/of zonnepanelen op bijvoorbeeld parkeerplaatsen.

B) Dat een stuk tekst verwijderd wordt en de volgende tekst wordt toegevoegd “Vanuit de eerder genoemde ruimtelijke diversiteit ziet Velsen geen mogelijkheden voor: (Iconische) windturbines bij de pieren. Windturbines en zonnepanelen in het Nationaal Park Zuid Kennemerland.

Windturbines (zowel solitair als in lijn) in het open landschap en zonnepanelen in de bestaande groenstructuren van de gemeente, zoals gedefinieerd in het Groenstructuurplan. Bijvoorbeeld in de ruimte tussen de kernen of op de (beperkte) agrarische grond of grasland.”

Concept RES (Regionale Energie Strategie) gereed

Op 16 juni zijn raadsleden uit de deelregio IJmond en Zuid-Kennemerland verder geïnformeerd over het concept RES, waarmee invulling wordt gegeven aan  het klimaatakkoord van Parijs.

Lees meer

Werken aan het Integraal Onderwijs Huisvestingsplan

Dit plan wordt ontwikkeld voor de komende 16 jaar (2021 tot 2037). Een lange periode waarbij alle Velsense scholen, inclusief de gymzalen, worden onderworpen aan nieuwe eisen, zoals duurzaamheid, renovatie van schoolgebouwen en bredere voorzieningen van de scholen in de wijk.

Lees meer

Dag van de duurzaamheid

Op 10 oktober vond de dag van de duurzaamheid plaats in Velsen. Een mooie gelegenheid om met inwoners, ondernemers, media, ambtenaren en het gemeentebestuur in de gemeente in gesprek te gaan over duurzaamheid. Natuurlijk waren de fractieleden van Velsen Lokaal op tal van locaties aanwezig.

Lees meer

Energietransitie: geen ontkomen aan!

Het klimaat, uitstoot CO2 en energietransitie zijn termen die je steeds vaker om je heen hoort. Kennelijk is het belangrijk en moeten we er wat mee. In Den Haag werken ze aan een klimaatakkoord en in Parijs bestaat zoiets ook al. Maar wat moeten we er mee in Velsen?!?

Lees meer