Artikelen door Kitty Wolfs

Wat mag kunst kosten?

Gisterenavond werd tijdens de behandeling van motie 16 ‚Äúvreemd aan de orde van de dag‚ÄĚ van PS, het Wand reli√ęf Sportfiguren Kennemerzaal besproken.  Het wand reli√ęf met de sportfiguren op de Kennemerzaal dreigt te verdwijnen en de raad worstelt met de hiervoor geraamde kosten die 80.000 euro bedragen.

Regiegroep raadsakkoord

De regiegroep raadsakkoord is op maandagavond 18 mei weer bij elkaar geweest. Met¬†portefeuillehouders Diepstraten (visie op Velsen) en Dinjens (Omgevingswet) werd¬†het proces van de samenspel thema‚Äôs besproken. Voor de Omgevingswet zijn¬†de wijze waarop de trainingsbijeenkomst in april en de sessie in juni over de Omgevingswet worden ingevuld belangrijk. De keuzes en de gevolgen daarvan worden¬†met […]

Continu√Įteit lokale omroep

Voor een succesvolle doorstart van de lokale omroep RTV Seaport zijn extra middelen nodig, die niet in de¬†begroting 2020 zijn opgenomen. RTV Seaport heeft daarom een¬†subsidieaanvraag ingediend groot ‚ā¨ 49.500,-.

Forse run op goedkopere hulp vanuit de WMO

Namens Velsen Lokaal stelde Kitty Wolfs raadsvragen over het WMO abonnementstarief. Het aantal aanvragen in Velsen is vorig jaar met 25% toegenomen. Dit is wel een landelijke trend, zo blijkt uit een onderzoek onder 149 gemeenten. Andere zorg komt hierdoor in het gedrang. 

Participatieraad van Velsen.

Waarom deze sessie?  Sinds april 2018 heeft elke IJmond gemeenten een Participatieraad, bestaande uit betrokken inwoners, – vrijwilligers -, die de gemeente ondersteunt bij het vroegtijdig, meer en beter betrekken van cli√ęnten en ge√Įnteresseerde inwoners bij de besluitvorming van de gemeente. Dit is vanuit landelijke wetgeving geregeld. De Participatieraad richt zich op het proces in […]

Schone Lucht Akkoord

Op 21 januari was Kitty Wolfs namens Velsen Lokaal aanwezig bij de IJmondcommissie waar het Schone Lucht Akkoord (SLA) werd besproken. 

Woonvisie 2040

Na drie Raadsessies lijkt de Woonvisie 2040 na de sessie van gisterenavond eindelijk echt rijp voor besluitvorming. De visie is grondig besproken en aanpassingen zijn door het college verwerkt in de visie. Niet helemaal naar ieders tevredenheid, dus diverse partijen hebben amendementen en moties aangekondigd.

Woonvormen voor kwetsbare inwoners

Op uitnodiging van HVO Querido namens meerdere zorgaanbieders uit de regio was Kitty 19-11-2019 bij een drukbezocht werkbezoek over woonvormen voor kwetsbare, complexe inwoners. Het werkbezoek vond plaats op een bestaande woon en zorglocatie voor mensen met een forensische titel aan de Aalbersestraat in Amsterdam. Doel van dit werkbezoek is om kennis en ervaring op het gebied van zorg uit te wisselen,  […]

Armoedevisie

Een nieuwe armoedevisie voor de gemeente Velsen is in de maak. Het college vormt zich een mening over gewenste uitgangspunten en vormgeving van deze armoedevisie en betrok raadsleden hierbij. We zijn ge√Įnformeerd over actuele ontwikkelingen en in de gelegenheid gesteld om onze eerste idee√ęn hierover te delen en hiermee richting te geven aan de verdere […]