Artikelen door Kitty Wolfs

Sessie Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2021 d.d. 10 december 2020

Waarom een nieuwe verordening en wat houdt deze in? Een nieuwe verordening is nodig, omdat door technologie en nieuwe opvattingen over schoonmaken de CIZ normen uit 2006 zijn verouderd. Daarnaast werken we per 1 januari ook met een algemene voorziening voor hulp bij het huishouden. We stappen over op een normenkader dat meer duidelijkheid geeft en eenvoudiger procedures. Minder uur hulp bij huishouden per […]

Kosten stijgen de pan uit

Door de alsmaar stijgende kosten van de jeugdhulp, is het tekort op het budget voor jeugdhulp nu zo ver opgelopen, dat we steviger in moeten zetten op sturing en kostenbeheersing. Waar we in 2015 voor jeugdhulp 15 miljoen euro betaalden, was dit in 2019 ruim 20 miljoen. De verwachting voor 2020 is dat dit ruim […]

Provinciaal noodfonds voor Stadsschouwburg Velsen

Het provinciaal noodfonds De provincie Noord-Holland biedt een provinciaal noodfonds om culturele en maatschappelijke instellingen, die hard getroffen zijn door de coronacrisis, op de korte termijn te ondersteunen. Voorwaarden hiervoor zijn, dat het a)een instelling moet zijn met een bovenlokale en vitale functie in de regio, b) die ook financiële schade lijdt door de coronacrisis […]

Steun aan Kenter, waarom?

In mei 2020 werden wij geïnformeerd over het verschil van inzicht tussen Kenter en de 7 betrokken gemeenten over het benodigde bedrag aan lokale steun. Kenter beweerde € 4.050.000,- nodig te hebben en de 3 IJmond-gemeenten, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort meenden dat € 2.000.000,- voldoende zou zijn om de liquiditeit van Kenter op orde te […]

Sessie bijsturingsmaatregelen van de begroting

Omdat er een totale bezuinigingsopdracht van 5 miljoen euro op tafel ligt, heeft het college de raad voorgesteld om het sociaal domein hierin niet te ontzien. Zij stelt voor om de kosten voor jeugdzorg met 1,3 miljoen terug te brengen en die voor huishoudelijke hulp en andere voorzieningen uit de WMO met 1,1 miljoen euro.