Artikelen door Kitty Wolfs

Sessie Impact van de coronacrisis

Vanavond nam ik (Kitty Wolfs) samen met Frank Cornet (CU) en Marijke Gemser(PvdA) vanuit onze gemeente Velsen deel aan de online interactieve sessie ‘impact van de coronacrisis op gezondheid en welbevinden’. Er waren ook een raadslid uit Beverwijk en Zandvoort aanwezig en 2 medewerkers van de GGD, waardoor we in deze kleine groep goed de […]

MRA governance: minder en beter

Op 7 april waren Suleyman Celik en ik (Kitty Wolfs) namens Velsen Lokaal aanwezig bij een regionale MRA bijeenkomst waarin het nieuwe voorstel voor de versterking van onze samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)werd besproken. De MRA is een bestuurlijk platform.  In 2019 is er een evaluatie geweest over het functioneren en de resultaten van de […]

Politie capaciteit staat komende jaren onder druk

Vanavond vond hierover een zeer interessante en informatieve gezamenlijke raadssessie plaats voor de gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Doel was om de gemeenteraden actief te betrekken bij de keuzes waar de politie voor staat en om input hierover van de raden te verkrijgen.

Velsens Forum 8 maart 2021

Onze gemeente is bezig met het opstellen van de Visie op Velsen 2050. De gemeente wil inwoners, organisaties en bedrijven uitdrukkelijk betrekken bij het opstellen van deze visie. Onze raadsleden van Velsen Lokaal waren hier natuurlijk bij aanwezig om goed te luisteren naar de inbreng van onze Velsenaren….

Ontwikkelingen jeugdhulp en Beleidskader participatie

Op 18 februari was ik woordvoerder namens Velsen lokaal bij de sessie over dit onderwerp. Doel was om informatie uit te wisselen over de ontwikkelingen in de jeugdhulp en om raadsleden input te geven op de verwervingsstrategie. Tijdens een presentatie zijn we bijgepraat over de laatste ontwikkelingen sinds de vorige sessie van 12 november en […]

Doordecentralisatie Beschermd Wonen

Vanavond waren Marianne Vos en Kitty Wolfs namens Velsen Lokaal aanwezig bij de informatieve bijeenkomst over de doordecentralisatie Beschermd Wonen. De 8 raden van de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer werden bijgepraat over zowel landelijke ontwikkelingen, als de stand van zaken in onze regio. Wat speelt er precies? Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd […]

Inkoop Jeugdhulp 2022

Vanavond nam ik deel aan een door de gemeente Haarlem georganiseerde regionale digitale sessie over de Inkoop Jeugdhulp 2022 voor de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond. Tijdens de bijeenkomst werd de inhoud van de concept verwervingsstrategie gesproken en kregen we de mogelijkheid hierop te reageren en vragen te stellen.

Kerstgroet Velsen Lokaal

Wat was het een heftig jaar. Velsen Lokaal wenst u allen hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! Wij hopen dat 2021 een einde brengt aan de pandemie, dat we elkaar fysiek weer kunnen omarmen en dat Velsen Lokaal volgend jaar veel meer voeten kan geven aan burgerparticipatie. Tot 2021!