Artikelen door Kitty Wolfs

Steun aan Kenter, waarom?

In mei 2020 werden wij geïnformeerd over het verschil van inzicht tussen Kenter en de 7 betrokken gemeenten over het benodigde bedrag aan lokale steun. Kenter beweerde € 4.050.000,- nodig te hebben en de 3 IJmond-gemeenten, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort meenden dat € 2.000.000,- voldoende zou zijn om de liquiditeit van Kenter op orde te […]

Sessie bijsturingsmaatregelen van de begroting

Omdat er een totale bezuinigingsopdracht van 5 miljoen euro op tafel ligt, heeft het college de raad voorgesteld om het sociaal domein hierin niet te ontzien. Zij stelt voor om de kosten voor jeugdzorg met 1,3 miljoen terug te brengen en die voor huishoudelijke hulp en andere voorzieningen uit de WMO met 1,1 miljoen euro.

Impact Coronavirus

Op 10 juni is de raad tijdens een sessie geïnformeerd over de gevolgen van het coronavirus voor de gemeente, deze sessie is een vervolgsessie daarop.

Dorpsdialoog Driehuis

Namens Velsen Lokaal was ik vanavond aanwezig bij alle twee de online sessies van de Dorpsdialoog Driehuis. Bij beide sessies waren Driehuizenaren, ambtenaren van de gemeente Velsen en een aantal raadsleden aanwezig.

IJmond Werkt

Sessie over de Jaarstukken, de begroting van en de opdracht aan IJmond Werkt! Goed nieuws  Vanavond 17 juni 2020 startte de sessie met goed nieuws: Wethouder Marianne Steijn meldde ons dat de 3 IJmondgemeenten na pittige onderhandelingen, alsnog overeenstemming hebben bereikt over de ingangsdatum van de nieuwe GR (Gemeenschappelijke Regeling). Dit wordt nu 1 april […]

Kenter Jeugdhulp in zwaar weer

Kenter Jeugdhulp is de grootste aanbieder van gespecialiseerde jeugd- en opvoedhulp in deze regio. Jaarlijks biedt zij hulp aan zo’n 5.000 kinderen en gezinnen, variërend van ambulante gezinsbehandeling, crisishulp, Jeugd GGZ, pleegzorg, gezinshuizen tot en met jeugdhulp met verblijf. Op dit moment zijn 310 Velsense gezinnen in zorg bij Kenter.