Buitenlandse dienstreizen en declaraties B&W Velsen

In collegebericht 99 ‘Bezoek wethouder EZ aan India’ meldt het college dat wethouder Verkaik (VVD) gedeputeerde Bond vergezelt bij een 5-daags bezoek aan India. Naar aanleiding daarvan heeft Velsen Lokaal schriftelijke vragen aan B&W gesteld over nut en noodzaak van dergelijke dienstreizen en de in onze ogen noodzakelijke transparantie. In het verleden was het gebruikelijk dat het college na afloop van een buitenlandse dienstreis een inhoudelijk verslag uitbracht van de reis, effect en over de kosten. Dit is de afgelopen jaren volgens Velsen Lokaal niet gebeurd.

Transparantie en openheid kosten B&W

Belangrijke trigger zijn de raadsvragen uit 2013 van collega-raadslid Dreijer waarin ze inzicht verzocht in de declaraties van het college, inclusief de dienstreizen. Het college kwam toen met een overzicht en zegde toe jaarlijks inzicht te geven in de kosten en het effect van declaraties en dienstreizen. Dat jaarlijkse overzicht is echter nooit gekomen. Velsen Lokaal vraagt het college nu specifiek naar de kosten en het effect van de Indiareis, maar ook in een breder perspectief naar inzicht in declaraties, kosten voor dienstreizen en de effecten voor Velsen en waarom deze jaarlijkse overzichten nooit zijn gekomen. In één van de vragen pleit Velsen Lokaal ervoor dat het college deze overzichten ongevraagd publiceert op de gemeentelijke website, voor optimale transparantie.

Toelichting raadsvragen Korf

Aanleiding voor mijn raadsvragen is de aankomende buitenlandse dienstreis naar India van de wethouder Economische Zaken, die het college in collegebericht 99 heeft aangekondigd.

Buitenlandse dienstreizen

Hoewel wij een MRA-afvaardiging bij de ‘Amsterdam India Business Journey’ kunnen begrijpen, hebben wij wel wat vragen bij het concrete effect van deze en andere dienstreizen.

Bron: Ticketspy.nl

Bron: Ticketspy.nl

Mumbai Skyline, bron: Happytrips

Mumbai Skyline, bron: Happytrips

Een gebrek aan transparantie, openheid en verantwoording achteraf kan leiden tot een beeld van dure snoepreisjes. Bovendien kun je je afvragen wat de waarde is van het meereizen van een wethouder van een kleine gemeente. Desalniettemin snappen ook wij dat je een uitnodiging van de gedeputeerde niet zomaar in de wind slaat. In het verleden was gebruikelijk dat het college na afloop van een buitenlandse dienstreis inhoudelijk verslag deed over de reis, het effect en over de kosten.

Velsen Lokaal vindt dat de lokale overheid transparant en open moet zijn over de aard, kosten en concrete doelen en effecten van een buitenlandse dienstreis.

Declaraties

Dat geldt ook voor declaraties van kosten door collegeleden en ambtenaren. Eind 2013 heeft collega-raadslid Dreijer vragen gesteld over onder andere declaraties. Het college heeft toen een bijlage toegevoegd met een overzicht van gedeclareerde en gefactureerde kosten en in antwoord op vraag 13 gesteld:

Het college is bereid om jaarlijks declaraties, nota’s e.d. die ten laste komen van de gemeente Velsen conform bijlage 1 te publiceren.

Voor zover wij hebben kunnen beoordelen, heeft het college de overzichten van 2014 en 2015 (nog) niet gepubliceerd.


Vraag 1

Gaat er naast de wethouder EZ nog ambtelijke ondersteuning vanuit Velsen mee naar India?


Vraag 2

Wat zijn de begrote kosten van de dienstreis naar India? Graag een gespecificeerd overzicht met een uitsplitsing van reiskosten, overnachtingskosten, kosten voor eten en drinken en overige kosten.


In collegebericht 99 van 2016 stelt het college: ‘Daarnaast biedt het bezoek kansen voor nieuwe handelsbetrekkingen en wellicht mogelijkheden om Indiase bedrijven naar Velsen te trekken’. In het verleden zijn ook andere buitenlandse reizen gemaakt waarbij het college rept over dergelijke kansen. Velsen Lokaal wil graag een beeld krijgen in hoeverre die kansen ook omgezet zijn in daadwerkelijke handelsbetrekkingen en verhuizing van bedrijven naar Velsen.

Vraag 3

Graag ontvangen wij een overzicht van de buitenlandse dienstreizen van collegeleden in deze bestuursperiode en inhoudelijke verslagen van deze reizen, indien deze voorhanden zijn. Kan het college in het overzicht opnemen welke relevante contactmomenten er zijn geweest tijdens die reizen en welke concrete effecten deze reizen tot nu toe hebben opgeleverd? Welke nieuwe handelsbetrekkingen met Velsen zijn als gevolg van de contacten van bestuurders in het buitenland ontstaan en welke bedrijven zijn als gevolg van deze reizen en contacten daadwerkelijk naar Velsen verhuisd of hebben plannen voor een verhuizing kenbaar gemaakt? Kan het college per buitenlandse reis een gespecificeerd kostenoverzicht geven?


Vraag 4

Heeft het college sinds zijn antwoord op de raadsvragen van raadslid Dreijer een nieuw overzicht van kosten per bestuurder gepubliceerd? Zo ja, waar kunnen inwoners van Velsen dit overzicht vinden? Zo nee, waarom niet? Kan het college dan alsnog zorgdragen voor een overzicht van de kosten in 2014 en 2015?


Vraag 5

Gaat het college in het vervolg deze kosten ongevraagd op de website van de gemeente publiceren? Zo ja, wanneer en waar? Zo nee, waarom niet?


Vraag 6

Kan het college aan het overzicht eenzelfde onderverdeling van kosten voor de ambtelijke directie van de gemeente Velsen wordt toevoegen?

3 antwoorden
 1. Peter Luit
  Peter Luit zegt:

  Een reis naar India zou slechts nut hebben als er een direct verband zou bestaan in de relatie tussen de Tata Steel directie en ‘onze’ vestiging in Velsen-Noord. Als dat helder gemaakt kan worden in het belang van de werknemers aldaar, dan vind ik een dergelijke reis te verantwoorden.

  Beantwoorden
  • Nathanael Korf
   Nathanael Korf zegt:

   Helemaal mee eens. Velsen Lokaal is niet per definitie tegen buitenlandse reizen, maar juist om de schijn van snoepreisjes te voorkomen vinden we transparantie over nut en noodzaak erg belangrijk.

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *