Tag Archief van: financiën

Ambtsbezoek Commissaris van de Koning

Om de paar jaar bezoekt de Commissaris van de Koning (de heer Arthur van Dijk) een gemeente binnen de provincie. Afgelopen woensdag 16 september was Velsen aan de beurt.  Na een gesprek met het College van Burgemeester en Wethouders was er een ontmoeting met afgevaardigden vanuit het bedrijfsleven, cultureel maatschappelijk werk, sport etc. Afsluitend ontving de gemeenteraad de Commissaris in  een buitengewone openbare bijeenkomst.

Lees meer

Nog vele vragen over de Energietransitie!

In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal neutraal zijn. Om dit te realiseren is per regio een Regionaal Energie Strategie opgesteld.

Lees meer

Jaarrekening: Dikke plus

Niet vaak kreeg de wethouder financiën zoveel lof over een jaarrekening, als tijdens de sessie van woensdag 12 juni. Ook Velsen Lokaal was dik tevreden over de jaarrekening 2018.

Lees meer

Bluswatervoorziening

De huidige bluswatervoorziening is niet op orde. Stappen we over op watertank wagens in plaats van brandkranen?

Lees meer

WSW en Nieuw Beschut Werk

Door verminderde rijkssubsidie wordt vanaf 2020 een tekort van 1,4 miljoen verwacht. De firma Iroko heeft onderzoek gedaan naar scenario’s die de financiele situatie op eigen kracht moeten verbeteren

Lees meer