Artikelen door Joost Bleekman

Algemene beschouwing begroting 2023

Het is nieuw! Deze periode voelt als nieuw. Een nieuwe raadsperiode, een nieuw team, waar ik ontzettend trots op ben. Een nieuwe begroting en nieuwe kansen voor Velsen. Een nieuw gevoel ook wanneer de cijfers eens allemaal op zwart lijken te staan! De financiële nood is uit de gemeentelijke begroting verdwenen. We hebben het nu […]

Gemeente beschermd tegen cyberaanval?

De gemeentelijke dienstverlening werkt steeds meer digitaal. Digitale gegevens over personen en bedrijven vragen om maximale beveiliging. Het moet bescherming bieden tegen digitale criminaliteit, de zogenaamde aanvallen van cybercrime. De rekenkamer van Velsen onderzocht hoe het staat met de gemeentelijke beveiliging van de informatie en privacy. En ook de vraag of deze beveiliging vergroot moet […]

Algemene beschouwing begroting

Het is nieuw! Deze periode voelt als nieuw. Een nieuwe raadsperiode, een nieuw team waar ik ontzettend trots op ben, een nieuwe begroting en nieuwe kansen voor Velsen. Een nieuw gevoel ook wanneer de cijfers eens allemaal op zwart lijken te staan in de voorgestelde begroting. Daarmee bedoel ik te zeggen dat de financiële nood […]

Het raadsakkoord is een feit!

Bij de raadsvergadering van 25 mei is heeft de werkgroep raadsakkoord het raadsakkoord, concept raadsprogramma en de opdracht voor de formateur gepresenteerd. Eindelijk lag daar het lang gewenste raadsakkoord 2.0! Dit akkoord bestaat uit:– Het Raadsakkoord– Concept Raadsprogramma– Opdracht aan de formateur– Voorstel voor participatie. Dit volledige pakket is in een kleine vier weken in […]

Nota van uitgangspunten Driehuis

In februari 2020 startte de Dorpsdialoog Driehuis. Een gesprek tussen bewoners, ondernemers, initiatiefnemers, belangengroepen, andere geïnteresseerden en de gemeente Velsen over de ontwikkelingen in Driehuis. Het resultaat van deze dialoog is de Nota van uitgangspunten Driehuis 2021 – 2030 en een bijbehorende Nota van zienswijzen.

Recycletarief

Aanvullend op de sessie van vorige week was er vanavond een kennissessie recycletarief. Binnenkort zal de gemeenteraad zich uitspreken over de eventuele invoering van een recycletarief. Het is een mogelijke stap om betere afvalscheiding (meer grondstoffen, minder restafval) bij inwoners te stimuleren.

Sneak preview de woningen Hofgeest-west

380 woningen met 23% sociale huur, 25-30% middeldure koop en 35-45% dure woningen, waarbij de grens tussen middelduur en dure woningen ligt op de grens van 363.000 euro. Woningen Op basis van bovenstaande cijfers zien we een mooi plan met starterswoningen, sociale huur en doorstroomwoningen. Tot onze grote schrik kregen we echter een ‘vanaf’ prijs […]

380 woningen bij de Hofgeest

Net als in de rest van ons land is er ook in Velsen sprake van een woningtekort. Specifiek voor Velserbroek geldt dat er daarnaast een eenzijdig woningaanbod is. Daarom ontwikkelt de gemeente Velsen woongebied de Hofgeest.