Artikelen door Nathanael Korf

Hoe werd het Witte Theater gered?

In 2011 heeft de Gemeenteraad een duidelijke opdracht meegegeven aan het College van B&W: De subsidie aan het Witte Theater stopzetten en de functies (laagdrempelig podium & kunsteducatie) van het Witte Theater behouden. Het Witte Theater in IJmuiden is een unieke locatie, waar decennia lang in grote verscheidenheid allerlei kunst heeft plaats gevonden en wat een laagdrempelig podium biedt voor de amateur toneel- & overige kunstverenigingen van Velsen.

Algemene Beschouwing Perspectiefnota 18 juni 2014

Het Coalitieakkoord op hoofdlijnen biedt, via de onder genot van een groepsknuffel in het leven geroepen werkgroep van nieuwe raadsleden, alle ruimte om het dualisme verder invulling te geven en als één Gemeenteraad van Velsen gezamenlijk te werken naar een nog betere samenwerking en daarmee een betere dienstverlening voor de burgers van Velsen. Die ontwikkeling juicht Velsen Lokaal van harte toe!

Wat vertellen we de LGV stemmers?

Deze vraag heeft ons als Velsen Lokaal al sinds de verkiezingen bezig gehouden. Wat vertellen we de mensen in Velsen met vertrouwen in een democratisch stelsel? Hoe overtuigen we ze dat stemmen wel degelijk zin heeft en dat elke stem het verschil kan maken?