Over een week naar de stembus, wat gebeurt er daarna?

Wij hopen dat u volgende week naar de stembus gaat om uw stem uit te brengen voor onze lokale gemeenteraad. U bepaalt heel direct welke 33 mensen straks deel uitmaken van de raad voor de komende 4 jaar. Hoe werkt dat en wie bepaalt de de samenstelling van de nieuwe wethoudersploeg?

peterluitDe afgelopen weken en maanden hebben allemaal in het teken gestaan van het maken van een verkiezingsprogramma, het maken van de kandidatenlijst en het uiteindelijke campagne voeren. Vooral dat laatste zal niemand zijn ontgaan. Volgende week woensdag is het dan zover, u staat in het stemhokje, kruist de partij en dus ook direct de persoon naar keuze aan, stopt het formulier in de stembus en u gaat weer verder met uw dagelijkse routine.

Wat gebeurt er daarna? Natuurlijk worden eerst alle stemmen geteld. Met bepaalde formules worden ook de zogenaamde voorkeursstemmen bepaald. Het kan voorkomen dat iemand die op de lijst bijvoorbeeld op nummer 10 staat toch in de raad komt omdat er een minimum aantal stemmen op die persoon zijn uitgebracht, die een positie in de raad mogelijk maakt.
De formele uitslag zal dan op donderdagochtend vroeg in het gemeentehuis bekend worden gemaakt. Feest voor de één, teleurstelling voor de ander. Dat vindt zowel plaats per partij, maar ook per persoon. Kort daarna beginnen de onderhandelingen om de samenstelling van coalitie en oppositie. Daar bent u als kiezer niet direct bij betrokken. Dat proces is aan de fracties, veelal omlijst door diverse (externe) adviseurs. Elke partij heeft daarin zo zijn eigen gewoontes en regelingen. Vast staat wel dat de partij met de meeste stemmen het eerste initiatief neemt tot de onderhandelingen. Maar veelal vinden al diverse informele overleggen plaats tussen diverse partijen. Het is dus niet zo dat partijen met de meeste winst de formele onderhandelingen mogen starten.

Uiteindelijk komt er een coalitie tot stand, samengesteld uit een aantal partijen, die samen meer dan de helft van de 33 zetels bezitten, vaak rondom de 20. De oppositie bezit dan de rest (de minderheid) van het aantal raadszetels. Daarna worden vanuit de coalitie de wethouders gekozen. Binnen de ene partij is dat (volgens afspraak of volgens de statuten) de nummer 1 op de lijst, anderen hanteren meer vrijheden. Het is zelfs mogelijk een wethouder te kiezen, die niet op de kandidatenlijst heeft gestaan. Deze zou kunnen worden gekozen op basis van specifieke kwaliteiten.

In het geval dat een wethouder gekozen wordt uit de fractie, verandert de samenstelling van de fractie, immers de aan te stellen wethouder zorgt voor een ‘vrije’ plaats, waardoor iedereen √©√©n plekje opschuift. ‘Er niet wel of net niet bij’, is voor velen een lastig en vaak ook emotioneel proces, immers alle kandidaten die op realistische verkiesbare plaatsen staan, hopen natuurlijk op een directe plek in de raad. Natuurlijk kunnen kandidaten die het ‘net niet’ hebben gehaald er voor kiezen steunfractielid te worden, in feite een niet formeel gekozen positie, maar voor velen toch uitdagend genoeg om toch een bijdrage te kunnen leveren binnen de raad, met uitzondering van de raadsvergaderingen zelf. Daar mogen alleen de voltallig gekozen fracties aanwezig zijn op basis van het werkelijke aantal zetels. Andere niet gekozen kandidaten kunnen bijvoorbeeld ook kiezen voor een plek binnen het ‘partijbestuur’. En uiteindelijk zullen velen er ook voor kiezen de politiek weer voor minstens vier jaar te verlaten.

Wie niet uitgepraat is bent U. Zeker bij Velsen Lokaal vinden wij uw stem ook de komende vier jaar belangrijk. U bepaalt wat wij moeten doen in onze gemeente. De verkiezingen zijn een startpunt voor een hernieuwde relatie met u: onze bestaande en trouwe kiezers, maar ook van u als nieuwe kiezer hopen wij een actieve inbreng en dat u ons controleert en aanspreekt op het door ons uit te voeren programma! U bent van harte welkom!

 

Samenvatting laatste raadsvergadering van huidige raad

Even leek het spannend te worden met het onderwerp LVVP (Lokaal Verkeers- en VervoerPlan), maar dit onderwerp werd op verzoek van Velsen Lokaal van de agenda gehaald. De coalitie stemde met wat gesputter toch in met dat voorstel. Burgemeester Franc Weerwind wilde dat niemand er verder iets over zou zeggen. Hij verwachtte kennelijk meer dan alleen een vriendelijk bedankje van Velsen Lokaal.

‚ÄĘ Eerste raadsvergadering in het gerenoveerde gemeentehuis, in de raadszaal zijn de kosten van de renovatie in ieder geval niet terug te vinden

Verdere onderwerpen waren nauwelijks de moeite van het noemen waard. Een motie van Velsen Lokaal rondom de hoogte van verkeersdrempels resulteerde – en dat was te verwachten – in een enigszins lachwekkend einde. Onze campagne mascotte, een zeer lage auto (Tesla) werd door vooral raadslid Wijkhuisen van D66 genoemd als de oorzaak van de motie van van Ikelen. Toch schuilt er achter de motie wel degelijk een waarheid. De hoogtes en ‘aanrijhoeken’ van mening drempel zijn verkeerd berekend. Zo zijn er verschillen voor deze cijfers in 30- en 50 km gebieden, maar worden in de praktijk niet overal even consequent gehanteerd. Volgens van Ikelen reageren ambtenaren bij herhaling niet op technische vragen omtrent dit onderwerp. Dat was de reden om het in de raad nog een keer te proberen.

Column Bram Diepstraten: ‘Mogen wij u een bosje bloemen aanbieden?’

Het zal u niet ontgaan zijn. We zitten midden in de campagneperiode voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart aanstaande.  U wordt waarschijnlijk volgestopt met flyers, give aways en mooie praatjes van verschillende politieke partijen. Sommige neemt u aan, maar in veel gevallen loopt u met een grote bocht om de kandidaat raadsleden heen die om de gunst van de kiezer vragen.

bram-diepstratenSommige politici bewegen zich bijna als Jehova’s getuigen door de gemeente heen, zich aan u opdringend met een evangelie van beloften,  visies en waarschuwingen voor gevaarlijke concurrerende partijen.

Winkelwagenmuntjes en bonbons

En ik doe daar voor het eerst schamper en soms zelfs bezwaard aan mee. Samen met mijn collega kandidaten heb ik al heel wat kilometers door de Velsense straten te voet en per ‘mascotte auto’ afgelegd. De eerste keer stond ik in winkelcentrum Zeewijk bonbons en winkelwagenmuntjes uit te delen. In mijn ooghoeken zag ik vele mensen die net deden alsof ze me niet zagen. Ik begrijp dat. Als ik doelgericht door een winkelcentrum mijn boodschapjes loop te doen, zit ik ook niet te wachten op een opdringerige jongeman of ‚Äďdame die mij een krantenabonnement of iets anders wil verkopen.

Straatverkoper

Nu ik zelf aan die kant sta, realiseer ik me plotseling dat ik ook zo‚Äôn verkoper ben. Maar wat verkoop ik eigenlijk? Wat heb ik die mensen, die na een week hard werken de weekendboodschappen lopen te doen, eigenlijk op dat moment te bieden? Een pen, een bonbon, een winkelwagenmuntje, waar veel mensen overigens ontzettend blij mee zijn. Ik kan het echter niet over mijn hart verkrijgen om tegen de persoon of personen, die ik dan tegenover me heb, te zeggen: ‚Äėstem vooral op Velsen Lokaal‚Äô. Wie ben ik om dat aan een wildvreemde persoon op te dringen? Uiteraard ga ik graag het gesprek aan met mensen die vragen hebben of die om bepaalde standpunten vragen. Dat gebeurt overigens genoeg, want over de inhoud wil ik het graag hebben. Ik wil ook graag weten hoe mensen tegen partijen, tegen Velsen Lokaal aan kijken.

Maak gebruik van uw kiesrecht

Nu we een paar weken verder zijn, weet ik wat ik wil bereiken. Ik wil de mensen die ik tegenkom vooral bewegen om van hun kiesrecht gebruik te maken. Ga in ieder geval stemmen! Verdiept u zich in de programma’s van partijen, volg debatten, lees de media, stel vragen en bepaal uw keuze. En als u het echt niet weet en een proteststem wilt afgeven, ga dan in ieder geval naar de stembus, maar stem blanco. Maar hoe doe ik dat? Gelukkig heb ik een oplossing!

Groeipapier als flyer

groeipapierSinds een paar weken zijn onze flyers binnen. Mijn idee voor die flyer werd een paar weken geleden enthousiast ontvangen. Voor Velsen Lokaal geen gelikte flyer op milieuonvriendelijk papier met een samenvatting van het verkiezingsprogramma of met punten die we de afgelopen 4 jaar hebben bereikt,  met een overzicht van moties of initiatief raadsvoorstellen die zijn aangenomen. Nee, een flyer die haarfijn past bij ons motto #verantwoordvooruit. Voor Velsen Lokaal een flyer die ik als cadeautje kan aanbieden. We hebben ervoor gekozen om ons logo, onze slogan en website op groeipapier af te laten drukken. Volledig ecologisch verantwoord en leuk om uit te proberen. Groeipapier bestaat uit 2 dunne lagen papier met bloemzaden er tussen. Ons groeipapier is voorzien van een zadenmix van zomerbloemen. Mocht u ons groeipapier mee naar huis nemen. Begraaf het papier in de loop van het voorjaar in uw tuin of plaats het in een bakje op uw balkon, schep er grond overheen, wat water geven en dan is het een kwestie van wachten voordat u een mooie bos zomerbloemen kunt bewonderen.

U zult mij dus op straat niet horen vragen of u op Velsen Lokaal wilt stemmen. Ik zal u alleen vragen of ik u een bosje bloemen mag aanbieden. En misschien zeg ik er terloops achteraan: ga in ieder geval stemmen.

 

 

 

 

Onze reacties op de vragen voor de stemwijzer in Santpoort-Zuid

Woongemeenschap Santpoort-Zuid heeft een stemwijzer gemaakt voor inwoners van het dorp. Het geeft aan hoe Velsense politieke partijen de toekomst van Santpoort-Zuid zien. Een mooi initiatief, waar wij de volgende reactie op gaven.

‚ÄĘ Lees de laatste on-line nieuwsbrief

wgszVelsen Lokaal vindt dat iedere woonwijk van Velsen uniek is en daarom is het behoud van de identiteit het uitgangspunt. Voor Santpoort-Zuid is dat het dorpskarakter. De inrichting vraagt dan ook om kleinschalige en laagbouw te realiseren op de open bouwlocaties zoals het voormalige Novaterrein en het landje van Handgraaf.

De invloed van alle inwoners speelt een belangrijke rol bij dat dorpse karakter ten aanzien van het ¬†voorzieningenniveau. Als de middenstand wil overleven in een kleine woonwijk, dan moeten de inwoners daadwerkelijk hun boodschappen daar blijven doen. Dat geldt ook voor de kinderen naar¬†de basisschool en het gebruik van het Brederode Huys als ontmoetingsplek. ¬†Velsen Lokaal wil graag dat iedere woonwijk in Velsen een ‚Äúeigen‚ÄĚ entree wordt gemaakt op initiatief van de bewoners zelf. Dat kan bijvoorbeeld door rotondes in te richten met iets eigens, bijvoorbeeld een kunstwerk of een boom.

De omgeving rond de Ru√Įne van Brederode moet optimaal beschermd worden. Constructief¬†overleg met de gemeente Bloemendaal moet blijven ten behoeve van de verdere ontwikkeling van¬†het voormalig Provinciaal Ziekenhuis. Velsen Lokaal is tegen bebouwing van het voormalig terrein ¬†van Velserend.

Velsen Lokaal hecht veel waarde aan een wijkcomit√© of wijkplatform zoals de Woongemeenschap Santpoort-Zuid. Advies ‚Äďgevraagd of ongevraagd- wordt altijd door de fractie zwaar meegewogen in de besluitvorming. Initiatieven en activiteiten in en voor de woonwijk komen van de inwoners zelf. Ook daar wil Velsen Lokaal dat stimuleren met het honoreren vanuit de post burgerinitiatieven. Kortom: wonen, werken, winkelen, ontmoeten, welzijn en veiligheid moeten verbonden worden en dat doen we samen met de bewoners van Santpoort-Zuid!

Onze onderscheidende verkiezingsvideo

Nee, bij ons geen saaie ‘voorlees boodschappen’, wij zien onze promotievideo meer als een promotie van wat anderen doen in onze gemeente. Kijk en geniet van onze speerpunten, wij gaan voor #verantwoordvooruit met #minderpolitiek.

Camera en montage: Peter Denkema
Leiding/Regie: Bram Diepstraten
‘Figuranten’: Marianne Vos, Marja Verheij, Bram Diepstraten, Natahanael Korf
Fotografie: respect voor derden
Met dank aan: Augusta, Velsen Magazine, Maumar Media, -26ňöC, NorthC Media, Stephan Ruigrok, Jan Campertschool en de eigenaar van de hond….
Format/idee: Peter Luit

Kijk ook naar de promotie filmpjes van onze collega’s van de landelijke partijen:

 

Column Bart Tijl: Verantwoord vooruit, alle ingredi√ęnten aanwezig

De komende vier jaar staat er nog al wat te gebeuren voor de Nederlandse gemeenten, maar voor de Gemeente Velsen zijn de uitdagingen voor de komende periode helemaal niet te versmaden.

bart-tijlVanaf 2015 krijgt de gemeente er een aantal forse taken bij. De AWBZ en de jeugdzorg, om er maar een paar te noemen. Tevens lijkt het erop dat in de regio IJmond de verschillende gemeenten elkaar steeds meer gaan vinden en dat een ( zeer nauwe ) samenwerking ook wel eens gestalte zou kunnen krijgen.

Dit zal heel belangrijk blijken voor een goede uitvoering van eerder genoemde taken. Deze dienen zeer professioneel en groots aangepakt te worden, dus is goede samenwerking een voorwaarde. Dit betekent ook samenwerken met instituten die het zorgen tot kunst verheven hebben en weten hoe de hazen lopen. Durf als bestuurder te luisteren naar mensen die er verstand van hebben.

Ook voor de bereikbaarheid van de verschillende delen van Velsen is samenwerking een noodzaak. De industrie en bedrijvigheid is indrukwekkend en moet haar uitstraling kunnen behouden. Bundeling van de krachten is onontbeerlijk om niet volledig afhankelijk te worden van Amsterdam. De IJmond heeft zelf zoveel te bieden. En dat geldt zeker ook voor Velsen, maar dan zal er toch met een en ander daadwerkelijk begonnen moeten worden.

Velsenaren zien al jaren grootse plannen langs komen en er zijn ook fraaie zaken gerealiseerd. Maar de HOV, het winkelcentrum en het Pieter Vermeulen Museum, zijn een aantal prachtige dossiers die na alle voorbereidingen toch wel eens gestalte mogen krijgen. De uitvoering van deze plannen vraagt om een nuchtere aanpak en ook hier is het belangrijk om in overleg te blijven met mensen met de benodigde expertise. Laat IJmuiden weer bloeien, ontwikkel verstandige plannen voor het opvullen van de gaten. De prachtige brede school in Velsen-Noord, laat dat een voorbeeld en startpunt zijn voor het opbloeien van een wijk. Een goed begin is het halve werk, toch? Mensen raken weer gemotiveerd en krijgen vertrouwen in een fraaie omgeving en toekomst. Kortom, er is veel werk verzet de afgelopen vier jaar, maar er zal de komende jaren nog veel meer moeten gebeuren. Hiervoor is een daadkrachtig bestuur nodig.

Velsen Lokaal is in staat om met een groep ervaren, bevlogen en betrokken mensen dat te brengen wat Velsen nodig heeft. Zoals eerder vastgesteld is samenwerking belangrijker dan ooit. Velsen Lokaal kan het niet alleen, maar de anderen kunnen niet zonder Velsen Lokaal. Zorg met uw stem voor een stevig lokaal fundament. Verantwoord vooruit, vooral mét Velsen Lokaal!

Werken aan doeltreffend applicatiebeheer gemeente Velsen

Het college heeft onderzoek gedaan naar het applicatiebeheer van de gemeente. Applicatiebeheer is belangrijk voor het functioneren en onderhouden van het informatiesysteem, waaronder de software, opslag en dergelijke. Uit het onderzoek blijkt dat op tal van punten het applicatiebeheer te kort schiet.

‚ÄĘ Een implementatieplan moet er komen om dit beheer te verbeteren om aan de strenge eisen te voldoen

Gelezen de constateringen van het onderzoek, doet Velsen Lokaal een aantal vragen stellen. Vragen zoals hoe het zover heeft kunnen komen en waarom niet eerder is gesignaleerd dat niet aan de gestelde eisen is voldaan van een doeltreffend applicatiebeheer.

De volgende vragen zijn gesteld:

1. Hoe heeft het zover kunnen komen, dat binnen de gemeente Velsen geen sprake van doeltreffend applicatiebeheer is en zelfs niet wordt voldaan aan de gerelateerde eisen?

2. Hoe komt het dat men daar nu pas achterkomt?

3. Was dat niet een taak voor Concerncontrol om daarop toe te zien en direct te rapporteren?
a. Zo ja, waarom is dat niet tijdig gebeurt?
b. Zo nee, wie of welke afdeling had dat dan moeten doen?

4. Heeft Informatiemanagement de nodige bevoegdheden om uitvoering te geven aan doeltreffende applicatiebeheer?

5. Gelezen alle constateringen, is de afdeling Informatiemanagement dan wel de aangewezen unit om de opdracht tot verbetering op zich te nemen en te komen met een implementatieplan?

6.¬†Kan de Raad worden ge√Įnformeerd zodra de aanbevelingen en het implementatie hebben geleid tot een doeltreffend applicatiebeheer?

7. Kan de Raad jaarlijks een update rapportage ontvangen over de situatie op dit onderdeel?

Te hoge grondwaterstanden in de gemeente Velsen

In Velsen-Noord en Santpoort-Noord klagen inwoners van ondergelopen kruipruimtes en kelders. Dit wordt veroorzaakt door te hoge grondwaterstanden. Mogelijk veroorzaakt door het afsluiten van duinrellen ten behoeve van bebouwing, het verminderen of stoppen van het oppompen van duinwater voor drinkwatervoorziening.

grondwaterpeil

Maar het kan ook komen door de aanleg van gescheiden riolen, waardoor het regen-/grondwater niet meer via het riool afgevoerd wordt. Kortom: al deze factoren bij elkaar of afzonderlijk leiden tot klachten van ondergelopen ruimtes onder de huizen. Door het optrekken van al dat vocht wordt het woonklimaat ernstig aangetast  door vocht- en schimmel. Dat is schadelijk voor de huizen maar bovenal zeer ongezond voor de bewoners.

Velsen Lokaal constateert dat al deze klachten er niet waren vóórdat de riolen werden vervangen en gesplitst. Toen hadden de straten geen noemenswaardige last van het grondwaterprobleem. Maar wat kunnen de bewoners met deze constatering? Het overkomt ze en hebben er helaas geen invloed op om te zoeken naar oplossingen.

Velsen Lokaal vermoedt dat de geschetste omstandigheden voor een deel te wijten zijn aan het handelen van de gemeente. Vandaar dat Velsen Lokaal vragen stelt aan het college over  de problemen en verzoekt om deze op te lossen.

De volgende vragen zijn gesteld aan het college:

Vraag 1:
Kan het college aangeven of men bekend is met de plaatselijk te hoge grondwaterstanden?
Op dit moment bekend: Santpoort-Noord en Velsen-Noord.

Vraag 2:
Kan het college aangeven of de huidige grondwaterstanden hoger zijn dan voorheen in vergelijking met de tijd dat er nog waterwinning was en/ of nadat plaatselijk een gescheiden riool is aangelegd? 

Vraag 3:
Is het college bereid om op korte termijn te starten met een onderzoek naar de hoogte en de oorzaak van deze grondwaterstanden?

Vraag 4:
Is het college bereid om -in navolging van de grondwaterproblematiek bij het woonwagencentrum Oude Pontweg-  passende maatregelen te nemen voor zowel op korte termijn door drainage pompen als op langere termijn door beter afwatering van het grondwater voor de gebieden in Santpoort-Noord en Velsen-Noord?

Vraag 5:
Kan het college aangeven of men bij toekomstige riool vervangingen eerst de grondwaterstanden gaat  monitoren om soortgelijke problemen in de toekomst te vermijden?

 

Investering gemeentelijke kapitaallasten mogen geen risico zijn voor burgers

Velsen Lokaal vraagt uitleg aan het college over een notitie met betrekking tot de raming van de kapitaallasten. Daaruit blijkt dat er jaarlijks ‚ā¨ 20 miljoen wordt ge√Įnvesteerd terwijl er slechts ‚ā¨ 10 miljoen aan afschrijvingen jaarlijks terugkomen. Per saldo moet er dus jaarlijks weer ‚ā¨ 10 miljoen worden bij geleend bij de banken.

‚ÄĘ Velsen Lokaal vreest dat daarmee financi√ęle problemen gecre√ęerd worden voor de toekomst

Wellicht is het een idee om jaarlijks een prioriteitenlijst op te stellen , die stopt bij circa ‚ā¨ 10 miljoen. Dat bedrag ¬†is dan gelijk aan de jaarlijks terugkomende afschrijvingen.
Verzwaring of verhoging van de kapitaallasten zijn immers een risico. Dat risico mag niet afgewenteld worden op de burgers van Velsen door verhoging van de lokale belasting.

De volgende vragen zijn gesteld naar aanleiding van een aantal aanbevelingen:

Aanbeveling 1:       Voor wat betreft de raming van de kapitaallasten geven wij het advies af om een realistische inschatting te maken van het investeringsniveau aan het begin van het jaar. Een stijging van het volume die aanzienlijk hoger ligt dan het historisch gemiddelde is niet realistisch. 

 1. Is het College met Velsen Lokaal van mening, dat, gelet op het tijdsverschil tussen het moment waarop de begroting wordt opgesteld en de uitvoering van de investeringen,  er altijd sprake zal zijn van onderuitputting?
 2. Kunt u beargumenteren of het (her) invoeren van het systeem van 2 investeringsreservoirs dit probleem kan of zal oplossen?
 3. Als het een oplossing biedt: wat stelt het college dan concreet voor?

Aanbeveling 2:    Onderzoek in hoeverre tijdens de uitvoering van het begrotingsjaar strakker op de realisatie van het investeringsplan kan worden gestuurd; 

 1. Bent u het met ons eens dat er evengoed een verschil van bijna een jaar zit tussen prognose en uitvoering? 
 1. Staan er dan reserve-investeringen klaar voor de uitvoering als de oorspronkelijke plannen uitgesteld worden of vertraging oplopen?
  Zo ja, wat stelt u dan voor?
  Zo nee, hoe lost u dit mogelijke probleem dan op?Aanbeveling 3.     Zorg ervoor dat de stelpost onderuitputting kapitaallasten bij de eerste en de  tweede tussenrapportage wordt geactualiseerd; 
 1. Lost het invoeren van een stelpost het probleem op?
 2. Of geeft het alleen wat eerder inzicht van de onderuitputting in het volgende boekjaar?
 3. Wat gebeurt er als er geen reserve klaar staat?Aanbeveling 4.      Onderzoek of er systemen mogelijk zijn voor het ramen van kapitaallasten waarbij de effecten op de doorberekende rente minder groot zijn. Leg dat systeem vast in de nota investeren en afschrijven.
  Uit de notitie blijkt dat er jaarlijks ‚ā¨ 20 mio wordt ge√Įnvesteerd terwijl er slechts ‚ā¨ 10 mio aan afschrijvingen jaarlijks terugkomen. Per saldo moet er dus jaarlijks weer ‚ā¨ 10 mio worden bij geleend.
   
 1. Hoe zorgt het College ervoor dat de investering de afschrijvingen niet overschrijden om toename van de kapitaalslasten te voorkomen?
 2. Is het niet wenselijk om een prioriteitlijst op te stellen, die stopt bij circa ‚ā¨ 10 miljoen?
 3. Als het college dat niet doet, dreigt er dan een risico van verhoging van de OZB-lasten voor de burger?

 

Kijk naar de samenvatting van het eerste debat van afgelopen zaterdag 1 maart

Het was een leuke afsluiting van onze eerste campagne dag. Kijk en luister naar een heel team nieuwe kandidaten voor de komende verkiezingen op 19 maart. Een leuke mix van ‘jong en minder jong’, vrouwen en mannen uit alle partijen.

‚ÄĘ Kom op 8 en 15 maart naar de bibliotheek aan het Dudokplein voor nog twee inspirerende debatten verzorgd door IJmuider Courant, RTV Seaport en Bibliotheek Velsen

Met dank aan alle mensen die deze uitzending mogelijk hebben gemaakt, ook achter de schermen.