Velsen Lokaal ondubbelzinnig duidelijk over HOV tracé

De geruchtenstroom rondom HOV blijft helaas tot op één dag voor de verkiezingen aanhouden. Om alle mogelijke ruis en onduidelijkheid te voorkomen, willen wij nog één keer een paar onderdelen van onze visie verduidelijken.

• Informatie in 2010 was gebrekkig
• Velsen Lokaal professionaliseert door gewoon met argumenten terug te komen op meningen uit het verleden, dat is geen bedrog, maar realisme aan de hand van gewijzigde omstandigheden
Verzoek tot heroverwegen betekent samen de situatie nog eens bekijken
• Ronald Vennik (PvdA) had HOV zoveel makkelijker kunnen verkopen

poster-vl-2014

Onze oppositie is altijd primair gericht geweest op het voorkomen van de peperdure ondertunneling en de vrije busbaan over het oude spoor. Lijsttrekker Ronald Vennik (PvdA) verwoordde afgelopen zaterdag in de IJmuider Courant dat de ondertunneling van het tracé al vast zou staan. Er zou echter ‘slechts’ sprake zijn van een eis van de Nederlandse Spoorwegen. Zij stellen geen gelijkvloerse kruisingen meer te willen toestaan. Velsen Lokaal wil dit standpunt bevechten en daarmee een (groot) deel van de ca. 35 miljoen euro besparen, welke wellicht (deels) ten goede zou kunnen komen aan het herstel van een mogelijke bootverbinding tussen Velsen en Amsterdam (ook HOV).

Een ander punt, dat in het geruchten circuit hardnekkig lijkt te zijn, is onze visie uit 2010 op een mogelijke rondweg langs Driehuis. In die tijd stelden we met de toenmalig gebrekkige kennis dat bij ‘het niet doorgaan van het HOV project’ we dan toch maar wel een mooie rondweg zouden hebben om Driehuis heen. Met de huidige kennis weten we dat die weg nooit gerealiseerd zal worden, omdat die weg alleen door de provincie wordt betaald als ook daadwerkelijk de bus erop gaat rijden. We worden bij herhaling gewezen op de gedachte die we toen hadden. Dat hoort bij de retoriek van de verkiezingen. Maar het staat voor ons vast dat we die gedachte thans niet meer hebben: een rondweg voor autoverkeer komt er dus wat ons betreft niet.

Tot slot, veel van de deelprojecten worden al uitgevoerd. Het vernieuwen van de Kromhoutstraat en de Planetenweg zijn onderdelen van het HOV project. Ondanks het feit dat de verkeersbewegingen rondom de Lange Nieuwstraat nog worden besproken, zal ook hier een deel van de kosten van de infrastructuur worden betaald door de provincie met het doel HOV een snelle doorgang te verlenen. Maar ook over dit stukje is het laatste woord nog niet gezegd. Voor een aantal delen van het tracé moet nog besluitvorming plaatsvinden en nieuwe bestemmingsplan worden vastgesteld. Daarover gaat de nieuwe gemeenteraad een besluit nemen. Wat Velsen Lokaal betreft is er dus nog voldoende ruimte om delen van het tracé te wijzigen om zo (mogelijk) asfalt over de oude spoorbaan te voorkomen. Daarop zijn onze inspanningen altijd gericht geweest en zullen daarop ook gericht blijven. Echter het woord ‘heroverwegen’ betekent niet hetzelfde als ‘zomaar afblazen’.

Als u wilt dat we over al deze onderwerpen onze visie duidelijk moeten laten horen en als wilt dat we deze visie realiseren, stem dan morgen op Velsen Lokaal

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *