De kracht van de Velsense samenleving – bewonersbijeenkomsten Lange Nieuw en HOV

Velsen Lokaal was gisterenavond als toehoorder aanwezig bij twee bewonersbijeenkomsten die in totaal door bijna 80 inwoners van Velsen zijn bezocht. De eerste bijeenkomst in buurthuis de Brulboei werd georganiseerd door de samenwerkende belangengroepen tegen het HOV tracé en ging over een nieuw referendumverzoek en over het bestemmingsplan HOV tracé.

De tweede bijeenkomst werd georganiseerd door het wijkplatform Velsen en betrof een wijkraadpleging om de inspraakreactie van het Wijkplatform op de herinrichtingsplannen voor de Lange Nieuwstraat invulling te geven.

• Velsen Lokaal vindt het ontzettend belangrijk dat bewoners en bewonersgroepen tussentijds invloed kunnen uitoefenen op beleid en voorstellen van de gemeente.

Wijkraadpleging herinrichting Lange Nieuwstraat

bijeenkomst-lange-nieuwHet wijkplatform IJmuiden-Zuid besloot enige tijd geleden om een wijkraadpleging te houden over de herinrichtingsplannen van de gemeente Velsen voor de Lange Nieuwstraat. Voorzitter Emiel Webbe verklaarde daarover: “Wij doen dit omdat de gevolgen van de herinrichting ingrijpend kunnen zijn voor de inwoners en ondernemers. Op basis van alle reacties kan het Wijkplatform IJmuiden-Zuid dan een hele goede en gefundeerde schriftelijke inspraakreactie formuleren die ook echt draagvlak heeft in de wijk.” Dit specifieke wijkplatform is dit jaar na vele jaren inactief geweest te zijn voortvarend van start gegaan. Webbe lijkt met het wijkplatform een iets andere insteek te kiezen dan andere wijkplatforms. Hij en de 13 medevrijwilligers proberen inwoners van IJmuiden-Zuid actief te betrekken bij het vormen van meningen en adviezen om zo de waarde van de inbreng van het platform bij gemeentelijke plannen en beleidsvorming te vergroten.
Velsen Lokaal staat volledig achter deze werkwijze omdat daarmee kracht, ervaring, kennis en kunde in de samenleving (nagenoeg kosteloos) worden aangeboord. Een prachtige invulling van de participatiesamenleving!

De waarde van de wijkraadpleging bleek dan ook gisterenavond. Vele aanwezigen kwamen na een prima presentatie door Emiel Webbe van de herinrichtingsplannen met waardevolle opmerkingen. Natuurlijk kwamen de zorgen over afsluitingen, toenemende verkeersdruk in omliggende straten, locatie van bushaltes, slechtere bereikbaarheid van huizen en winkels aan de orde. Het was te merken dat de aanwezigen dit initiatief van het wijkplatform enorm waardeerden. Er valt dan ook te verwachten dat de inspraakreactie van het wijkplatform een breed draagvlak vertegenwoordigt en dat deze dus tot uiting zal moeten komen in de definitieve plannen van de gemeente. Velsen Lokaal wacht deze ontwikkeling en het uiteindelijke inrichtingsplan met belangstelling af.

Bewonersbijeenkomst HOV Velsen

artikel-ijmuider-courant-hov

Tegelijkertijd organiseerden de samenwerkende belangengroepen tegen het HOV tracé een bewonersbijeenkomst over het bestemmingsplan HOV tracé en over een nieuw referendumverzoek. De bijeenkomst werd ingeleid door Jan Müter, initiatiefnemer van het nieuwe referendumverzoek. Voor Velsen Lokaal is duidelijk dat het negatieve sentiment in de Velsense samenleving over het HOV tracé springlevend is, terwijl een enkeling ons wil doen geloven dat er sinds de verkiezingen geen tegenstander meer is te vinden.

Referendumverzoek bestemmingsplan HOV tracé

bijeenkomst-hovHet vorige referendumverzoek over HOV Velsen strandde in de raad omdat er geen referendum gehouden kon worden over een al genomen besluit.
De gemeenteraad van Velsen zal naar verwachting in juni een besluit nemen over het bestemmingsplan HOV tracé. Deze bestemmingsplanwijziging is noodzakelijk om het HOV tracé mogelijk te maken. De initiatiefnemers van het nieuwe referendumverzoek willen specifiek over dit besluit een referendum aanvragen. Het gaat dus niet over wel of geen HOV. In hun persbericht eerder deze week verklaarden zij: “De initiatiefnemers van dit referendum zijn verklaard voorstander van het openbaar vervoer en het HOV. Alleen zien zij graag dat de HOV-bus, net als de Bus 75 nu, door de kernen gaat rijden, met maatregelen ondersteund om de snelheid en stiptheid te helpen waarborgen.”
Pikant detail is dat na de afwijzing van het vorige referendumverzoek de referendumverordening van de gemeente Velsen op enkele punten is gewijzigd. Er zijn geruisloos enkele drempels voor het houden van een referendum toegevoegd. Zo moet eerst een inleidend verzoek worden ingediend met 250 ondersteunende handtekeningen, maar mensen moeten die handtekening op het Stadhuis komen zetten.
Velsen Lokaal steunt dit nieuwe referendumverzoek van harte. Over de interpretatie van de verkiezingsuitslag in relatie tot het HOV tracé zijn de meningen namelijk verdeeld. Daarom kan een referendum over het bestemmingsplan HOV tracé voor eens en voor altijd ondubbelzinnige duidelijkheid geven over het draagvlak. Velsen Lokaal roept inwoners die dit verzoek steunen dan ook op hun handtekening op het stadhuis te komen zetten. Naar verwachting ligt het formulier met handtekeningenlijsten vanaf 12 mei tot eind mei ter ondertekening op het gemeentehuis. Houdt u er rekening mee dat u zich dient te legitimeren.

Bestemmingsplan HOV tracé

Vervolgens werden mensen opgeroepen om gebruik te maken van het recht om in te spreken tijdens de komende sessievergaderingen van de raad over het bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft een specifieke inspreeksessie op 15 mei aanstaande georganiseerd. Op 21mei volgt dan de inhoudelijke behandeling. De belangengroepen lieten in een powerpoint presentatie alle argumenten tegen het HOV tracé nog eens uitgebreid en gedetailleerd de revue passeren.
Tijdens de bijeenkomst werd nieuwbakken Velsen Lokaal raadslid Bram Diepstraten bedankt voor zijn inzet voor de belangengroepen tijdens de afgelopen jaren met een aardig presentje. Aan zijn directe betrokkenheid bij de groep is na zijn installatie als raadslid namelijk een einde gekomen. Vele vrijwilligers hebben zijn werk echter enthousiast overgenomen.

Grotere rol en invloed van inwoners

Velsen Lokaal ziet al langer dat er kracht in de samenleving zit die gebruikt moet en kan worden voor het ontwikkelen van beleid en het nemen van betere en gelegitimeerde besluiten. Niet voor niets was meer tussentijdse invloed van burgers op beleid en besluiten een speerpunt van onze verkiezingscampagne.
Gisterenavond is maar weer eens duidelijk geworden dat inwoners daarvoor zelf initiatief willen nemen en constructief mee willen denken, maar ook de vingers op zere plekken kunnen leggen en de politiek zo kunnen behoeden voor slechte besluiten of onvoldoende onderbouwde besluiten. Velsen Lokaal hoop dat meer partijen in de gemeenteraad deze handschoen oppakken en met ons mee willen werken aan de vernieuwing van het democratisch stelsel, te beginnen met de burgerparticipatie

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *