Martin Grégoire

Velsen Lokaal offert na ruzie Marianne Vos??

Dit was (zonder de vraagtekens) de kop afgelopen donderdag 23 oktober op de voorpagina van de IJmuider Courant. Het bijbehorende artikel was geschreven naar aanleiding van een vertrouwelijke brief welke aan de leden van Velsen Lokaal is verstuurd om hen wat meer te informeren over de ontwikkelingen binnen bestuur en fractie van Velsen Lokaal. Nadat we de onze leden de kans zouden geven om te reageren tijden de ALV van 18 november zou er dan een persbericht uit gaan. Helaas is de brief uitgelekt en wordt deze door enkele media verkeerd geïnterpreteerd.

Het is uiteraard maar wat je wilt lezen, maar binnen Velsen Lokaal offeren we niet. Dit hebben we juist aan onze leden duidelijk gemaakt door middel van deze brief. En Nathanael Korf heeft dit ook nog eens extra benadrukt tijdens een interview met Seaport afgelopen woensdag toen hij voor de camera werd bevraagd over de gelekte brief. (RTV Seaport had toen al een bericht op hun website geplaatst).

Dat er na de stigmatiserende eerste coalitieonderhandeling veel is gebeurd met Velsen Lokaal en de mens Marianne Vos moge duidelijk zijn. Marianne werd door de fractie unaniem gekozen als fractievoorzitter. Daarbij gaf ze al direct aan dat dit niet voor de volle 4 jaar zou zijn, omdat ze ruimte wil maken voor de nieuwe generatie raadsleden. Helaas bleek een door de jaren ingesleten routine, gebaseerd op oud zeer, bij enkele raadsleden dusdanig hardnekkig dat zodra Marianne aan het woord kwam, dit direct leidde tot confrontaties.

De kwestie met betrekking tot de motie van wantrouwen heeft e.e.a. in een stroomversnelling gebracht. Voor een tweetal gewaardeerde leden van bestuur en fractie was dit nog niet de verwachte uitkomst van de verschillende gesprekken. En zij hebben daar, ieder op eigen gemotiveerde gronden, hun conclusies uit getrokken.

Het besluit van Peter Luit kwam ook niet geheel onverwacht. Ook bij hem zat het gedrag van de coalitiepartijen tijdens de bespreking over de coalitievorming zeer hoog. En hij had aangegeven het voorzitterschap nog even te vervullen maar ook niet meer de volle periode tot de volgende verkiezingen. Zijn besluit is door de gang van zaken versneld.

Voor de leden van Velsen Lokaal hadden we dit liever eerst besproken tijdens de ALV en het juiste verhaal verteld,  maar helaas heeft de realiteit ons ingehaald en zal een deel van de communicatie via de krant of anderszins gaan. Blijft onverlet dat tijdens de ALV voor de leden er alle ruimte is voor reacties en het stellen van vragen.

Het is nu aan de fractie en aan het nieuw te vormen bestuur de taak om Velsen Lokaal weer te sturen naar waar we voor staan: Een kritische maar opbouwende partij met oog en hart voor de burgers van Velsen.

Martin Grégoire

Waarnemend Voorzitter

 

2 antwoorden
 1. V. Elsenaar
  V. Elsenaar zegt:

  Beste Martin Grégoire,

  Wanneer er sprake is van een onjuiste interpretatie van de uitgelekte vertrouwelijke ledenbrief, is toch het minste, dat die brief alsnog op de website van Velsen Lokaal wordt gepubliceerd om de beeldvorming te herstellen ?

  Als ik de berichtgeving op Seaport mag geloven, heeft het Bestuur van Velsen Lokaal het initiatief genomen om mutaties in de fractie door te voeren. Dat verbaast me, omdat een partijbestuur zulke bevoegdheden volgens de Kieswet helemaal niet heeft.

  V. Elsenaar

  Beantwoorden
 2. Tineke
  Tineke zegt:

  Jullie grootste probleem is niet het zgn. Offeren van Marianne, maar het altijd wijzen naar als aanstichter van het kwaad. Maar steek de hand in eigen boezem en treed de wereld tegemoet met een ander visie en neem verantwoordelijkheid voor je woorden en daden. Want een plaatselijke partij heeft toegevoegde waarde

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *