Prestatieafspraken Woningcorporaties

Periodiek worden er  afspraken gemaakt tussen de Gemeente en de Woningcorporaties. Deze worden vastgelegd in prestatieafspraken. Woensdag 1  april werden deze afspraken voorgelegd aan de Gemeente raad in een Sessie.  Lees meer

Samenvatting sessies 1 april 2015

Samenvatting van de sessies van 1 april 2015. De Raadsessies op 1 april bestonden uit drie onderwerpen:
Klachtenbehandeling in het sociaal domein en de meerwaarde van een gemeentelijke en/of regionale Ombudsman-functie voor cliënten, Prestatieafspraken Wonen Velsen 2015-2016 ‘Duurzaam verbinden’ en Kaderstellende notitie HVC.
Lees meer

Gouden kans op lagere kosten voor de afvalheffing

In 2016 moet er een nieuw contract gesloten worden voor het inzamelen van het afval. Nu zamelt de HVC dat in en die heeft er voor een contract voor 10 jaar, aan de drie gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen 16 miljoen euro voor betaald. Lees meer

Samenvatting sessie 12 maart 2015

Samenvatting van de sessie van 12 maart 2015 waarin er slechts één onderwerp op de agenda stond: de herstructurering Orionflat. Lees meer

Zorgen Velsen Lokaal om financiële risico’s bij uitvoering Jeugdzorg.

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, Participatiewet, WMO/AWBZ. Het lijkt erop dat alles in Velsen volgens plan loopt, dit is althans de informatie die de raad van de wethouder  heeft gekregen. Lees meer

Samenvatting sessies & raadsvergadering 12 februari 2015

Samenvatting van de sessies en raadsvergadering van 12 februari 2015 waarin ondermeer de volgende onderwerpen op de agenda stonden: KIIC, Parkeernorm en moties over een Europees verdrag en de wet Bedrijven Investeringszone. . Lees meer

Parkeernorm 2015

Donderdag 12 februari werd de parkeernorm besproken in een raadssessie. De parkeernorm stelt hoeveel parkeerplaatsen er gecreëerd moeten worden bij een nieuw te ontwikkelen plan. Lees meer

Mistige toekomst PVM

Op donderdag 12 februari was er een sessie over het KIIC, met als duidelijke ondertoon de toekomst van het Pieter Vermeulen Museum (PVM). Lees meer

Samenvatting Sessies 27 november 2014

Samenvatting van de sessies van 27 november waarin de volgende onderwerpen op de agenda stonden: Grote Buitendijk, Verbinding A8-A9, Treasurystatuut en de kadernota lokale veiligheid. Lees meer

Buurtveiligheid ben je zelf

Tijdens de sessie van 27 november heeft de Gemeenteraad gesproken over de kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017. Een hele mondvol om vast te leggen hoe we onze gemeente tot een nog veiligere gemeente maken. Lees meer