Haarlemmerliede & Spaarnwoude: fusie of geen fusie?!?

Op donderdag 17 maart heeft de raad van Velsen in een sessie unaniem verklaard dat zij positief staat tegenover een mogelijke fusie met Haarlemmerliede & Spaarnwoude.
Lees meer

Samenvatting sessies 17 maart 2016

Vier sessies op deze donderdagavond. Evaluatie verordening Starterslening,verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning project op perceel Rijksweg 116 te Velsen-Zuid en de jaarcijfers 2015 politie en preventie door lokale overheid.
Tot slot een raadsbrede sessie over de positie van Velsen als kandidaat fusiepartner van Haarlemmerliede & Spaarnwoude. 

Lees meer

Het dilemma van gemeenschappelijke regelingen

Op donderdag 11 februari stond de 6e wijziging van de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) op de agenda. De sessie was op zich niet bijzonder want het voorstel had betrekking op de op 1 januari 2015  gewijzigde wet gemeenschappelijke regelingen (GR).

Lees meer

Samenvatting sessies 14 januari 2016

Het Raadsplein van 14 januari kende twee sessies. Eentje ging over de verkeersstructuur in het centrum van IJmuiden, de andere over het draagvlak voor een glasvezelnetwerk in Velsen. Deze laatstgenoemde sessie was een burgerinitiatief van Velserbroeker Frank Schuurman. Frank wordt uitgebreid geïnterviewd in de uitzending. 

Lees meer

Praat mee over wijziging verkeersstructuur in IJmuiden

De gemeente Velsen wil de verkeersstructuur in IJmuiden rondom het centrumgebied veranderen. Ook de wijkplatforms IJmuiden-Noord en -Zuid roepen er al jaren om. Afgelopen donderdagavond vergaderde de gemeenteraad in een sessie over de startnotitie die uiteindelijk moet leiden tot een andere verkeersstructuur en minder verkeer door de Lange Nieuwstraat. Iedereen heeft wel een mening over verkeer. Sterker nog: net als voetbal lijkt iedereen te denken verstand te hebben van verkeer. Maar verkeer is net als water. Het zoekt altijd de snelste, prettigste weg naar de eindbestemming. Velsen Lokaal vindt net als andere partijen en organisaties dat het verkeer in IJmuiden eerlijker over de wegen moet worden verdeeld. Dat de Lange Nieuwstraat wat rustiger en dus veiliger moet worden. Maar daarbij moeten we absoluut oog houden voor de leefbaarheid in de IJmuidense wijken. En hoe zorg je nou voor een goede wijziging? Door iedereen op tijd te betrekken bij de plannen en zo te komen tot een breed gedragen voorstel. Velsen Lokaal laat de concrete invulling van de veranderingen van verkeersstromen in eerste instantie dan ook graag over aan verkeersdeskundigen en aan de ervaringsdeskundigen in de wijk. Zodat de gemeenteraad straks een plan voorgeschoteld krijgt, dat breed gesteund wordt door inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

wijziging verkeersstructuur centrum ijmuiden

plangebied wijziging verkeersstructuur IJmuiden

  • Startnotitie met uitgangspunten voor veranderingen verkeersstructuur IJmuiden
  • Minder verkeer door Lange Nieuw
  • Verkeer eerlijk over wijken verdelen
  • Samen met inwoners en winkeliers werken aan nieuwe verkeersstructuur
  • Breed draagvlak creëren zodat gemeenteraad goed besluit kan nemen
  • Velsen Lokaal staat voor samenhangende plannen, leefbaarheid in de wijken en tussentijdse invloed van inwoners en ondernemers op besluiten

Lees meer

Eindelijk een burgerinitiatief!

Op donderdagavond 14 januari beleefden we tijdens de sessies iets nieuws. Voor het eerst sinds lange tijd is er een burgerinitiatief ingediend en dat werd deze avond door de gemeenteraad behandeld. Lees meer

Doelgroepenvervoer Velsen – koppeling in de regio

De gemeenteraad is geïnformeerd over de voorbereidingen, die het college treft voor een netwerk van het doelgroepenvervoer in de regio. Doelgroepenvervoer is een systeem waarbij zoveel mogelijk vormen van vervoer aan elkaar gekoppeld wordt. Het biedt mensen die door een fysieke, verstandelijke en of psychische beperking minder eenvoudig of niet met het gewone openbare vervoer kunnen reizen.

doelgroepenvervoer

Samenwerking is gezocht met de gemeenten rondom Velsen. Zo ontstaat er een breed netwerk tussen Zuid-Kennemerland, de IJmond en de gemeente Haarlemmermeer.

De voorbereidingen zijn nu in een fase, dat via Europese aanbesteding vervoerspartijen worden uitgenodigd. Als alles goed verloopt, zal dit systeem per 1 januari 2017 ingaan. Velsen Lokaal vindt het een positieve ontwikkeling. Het college zegt dat de prijs en kwaliteit van nu het uitgangspunt is. Daar heeft Velsen Lokaal enige twijfel over, omdat het altijd nog een open eind financiering betreft. We weten namelijk niet of het budget toereikend is en als dat niet genoeg is, of dan de kwaliteit wel op peil blijft. Toegezegd is dat alle vrijwilligersorganisaties, zoals de OIG/IHD, die nu ook vervoersdiensten aanbieden, meegenomen worden in het toekomstige netwerk.
Velsen Lokaal heeft aangedrongen op tijdige communicatie naar alle betrokkenen en vertrouwt er op dat de WMO-raad nauw betrokken blijft bij de verdere stappen.

Samenvatting sessies 12 november

Een nieuw bestemmingsplan voor Velsen-Noord, het milieubeleidsplan voor 2015-2020 en de tweede bestuursrapportage Velsen aan de raadsleden, dat waren donderdag 12 november de onderwerpen van de drie carrouselsessies in het stadhuis van Velsen.  Lees meer

Uitzending extra raadssessie 9 november

In een verwarrende vergadering, voor vrijwel lege publieke tribunes en zonder hierover te stemmen heeft de gemeenteraad maandagavond ingestemd met de huisvesting van zestien tot twintig extra statushouders in vier woningen van de gemeente Velsen. Om deze vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning in deze gemeentelijke woningen te kunnen krijgen, moet de huur van drie van de vier huizen omlaag. Lees meer

Het appartementencomplex in de Reptonstraat

Het college heeft voorgesteld voor het oprichten van een complex met 22 appartementen aan de Reptonstraat een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Lees meer