BIZ-ness as usual in Velsen

Op donderdagavond 15 september werd door de gemeenteraad vergaderd over de eerste Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) in Velsen die op het punt staat het licht te zien. 

Lees meer

Huisvesting van statushouders in Velsen – eerlijke verdeling

Bomvolle raadszaal

Eindelijk een openbare sessie over de huisvesting van statushouders in Velsen. Ruim 150 inwoners van met name IJmuiden hadden de kans aangegrepen hierbij aanwezig te zijn. De raadszaal zat inclusief balkon afgeladen vol en er hadden zich 2 insprekers gemeld die namens de inwoners van IJmuiden de zorgen die er leven voor het voetlicht brachten. Lees meer

Hoe Velsen klachten, bezwaren en meldingen afhandelt

Tijdens een sessie op donderdag 15 september werd duidelijk dat de gemeente Velsen meldingen, klachten en bezwaren beter gaat afhandelen.

Lees meer

Ambitiedocument IJmuiden aan Zee terug naar tekentafel

Wethouder Annette Baerveldt (D66) zal het zo waarschijnlijk niet uitleggen. Maar duidelijk is dat ze donderdagavond 15 september een tikkie heeft gehad. Het ambitiedocument voor de transformatie van IJmuiden aan Zee kan terug naar de tekentafel. Dit document kan niet zo en niet op dit moment aan de raad ter besluitvorming voorgelegd worden. Dat hebben Velsen Lokaal en VVD voorop met hulp van andere partijen gisteren weten te voorkomen. 

Dat er wat in het gebied moet gebeuren, staat buiten kijf. Vindt ook Velsen Lokaal raadslid Bram Diepstraten. Donderdagavond bleek echter dat een groot aantal belanghebbenden (bedrijven en bewoners) niet betrokken is bij de plannen voor ons mooie kustgebied! Dat kan echt niet. Terecht dat deze belanghebbenden boos zijn. Terug naar de tekentafel betekent overigens niet dat de gemeente en Kondor Wessels opnieuw moeten beginnen. De initiatiefnemers moeten vooral nu gaan overleggen met alle partijen en de plannen aanpassen als dat nodig is voor breed draagvlak. Draagvlak dat nu ontbreekt. 

IJmuiden aan Zee seaport marina

Bron: Seaport Marina

Lees meer

Woningwet, Woningmarktregio’s en prestatieafspraken met corporaties Velsen

Woensdag 15 juni werd in een raadsessie een aantal zaken besproken met betrekking tot sociale woningmarkt en de Woonvisie. Twee onderwerpen stonden centraal. De woningmarktregio, een voortvloeisel uit de Woningwet en de Woonagenda, een inleiding tot prestatieafspraken met de in Velsen opererende woningcorporaties. Lees meer

Nieuw bestemmingsplan voor Velserbroek in de maak – startdocument

Donderdag 21 april besprak de gemeenteraad in een sessie¬†het startdocument Velserbroek, de eerste aanzet tot een nieuw bestemmingsplan voor¬†Velserbroek. De inhoud van het startdocument kan op de goedkeuring van Velsen Lokaal rekenen. Omdat daarmee ons¬†doel om √©√©n bestemmingsplan voor Velserbroek te maken en in dat plan globaal te bestemmen gerealiseerd wordt. Globaal bestemmen met ruimere kaders¬†biedt inwoners en initiatiefnemers flexibiliteit en voldoende ruimte voor ontwikkelingen en nieuwe idee√ęn.¬†¬†Dat wil zeggen dat er wat meer mag zonder dat er een bouwvergunning nodig is en ook dat er meer mogelijkheden zijn voor nieuwbouw en verbouw waarvoor wel een vergunning nodig is.

be·stem·mings·plan (het; o; meervoud: bestemmingsplannen)
gemeentelijk plan over de bestemming van een bepaald terrein.

Lees meer

Sloop van de leegstaande schoolgebouwen in Velsen-Noord – stand van zaken

De gemeenteraad behandelde afgelopen donderdag 21 april een aantal ruimtelijke ordeningsonderwerpen in een raadsessie tijdens de raadscarrousel. Nieuw bij elke sessie is dat raads- en steunfractieleden vragen kunnen stellen aan de betreffende wethouder over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Het moet dan wel over een onderwerp gaan, dat in de portefeuille van de betreffende wethouder zit. Omdat de fractie van Velsen Lokaal recent vragen kreeg over de sloop van twee schoolgebouwen in Velsen-Noord, was dit een mooie gelegenheid om dit bij wethouder Ronald Vennik aan de orde te stellen.

Velsen-Noord

Bouwlocaties Velsen-Noord

De belangrijkste conclusies uit zijn antwoorden zijn:

  1. De exacte sloopdatum kan nog niet genoemd worden, maar de sloop zal in ieder geval niet voor de zomer van 2016 gebeuren. Er moet namelijk eerst onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen gedaan worden. Dit onderzoek is een wettelijke verplichting.
  2. Invulling van de locatie van de voormalige Del Court van Krimpen school moet passen in het daar geldende stedelijk beeld.
  3. Voor de invulling van de locatie van de voormalige St. Jozef school gaan op dit moment de gedachten uit naar zelfbouw. Een formule die recent op verschillende plekken in IJmuiden (Jan Ligthartgebouw en Snippenbos) is toegepast en waarvoor veel animo bestaat.

    triangel

    Voormalige Triangel

Op de vraag of het zinnig is om voor de locatie Del Court een gericht woningmarktonderzoek te doen onder de inwoners van Velsen-Noord verwees de heer Vennik ons door naar zijn collega wethouder Bal van wonen. Velsen Lokaal gaat dit met de heer Bal opnemen aangezien wij van diverse kanten hebben gehoord van Velsen-Noorders die graag een eengezinswoning achterlaten om te verhuizen naar een appartement. Met de nadrukkelijke wens hun wooncarrière binnen de grenzen van Velsen-Noord voort te zetten.

Zo’n woningmarktonderzoek zou prima passen in onze filosofie om mensen in de wijk nadrukkelijk te betrekken bij ontwikkelingen in die wijken.

Wij houden u op de hoogte.

Marianne Vos

De Raad vraagt om verbetering inzicht en controle van gemeentelijke financi√ęn

Het is¬†voor de raadsleden een hele puzzel om de gemeentelijke financi√ęn goed begrijpen. Ieder jaar controleert de raad de financi√ęle rapportages waarin¬†staat hoeveel geld er is, wat we er voor (kunnen) doen en of het geld goed is besteed. In het gemeentelijk jargon heet dat planning en control, het onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid.¬†Het is dan ook best lastig om deze gemeentelijke financi√ęn¬†zo duidelijk mogelijk te krijgen, zodat iedereen het begrijpt. Die transparantie is wel iets waar Velsen Lokaal grote waarde aan hecht. Iedereen – dus niet alleen de Raad- moet kunnen zien hoeveel en waarvoor het geld wordt uitgegeven.

begroting

Voorbeeld diagram huidige begroting. Snapt u het?

Begrotingsapp – snel inzicht in financi√ęle gegevens en beleid

Raadsleden begrotingsapphebben dan ook samen met ambtenaren gezocht naar mogelijkheden om het voor de raad -maar ook voor de inwoners- inzichtelijker te maken.¬†Dat heeft geleid tot een plan met verbeterpunten. Alle fracties waren zeer tevreden met dit plan inclusief de suggestie om een begrotingsapp aan te schaffen, zodat de gemeentelijke financi√ęn door iedereen digitaal bekeken kan worden.

De raad heeft dan ook een voorkeur uitgesproken voor een app waarbij doorgeklikt kan worden tot details in de financi√ęle stukken. Deze app met een eenvoudige zoekfunctie, duidelijke teksten voorzien van grafieken, kan¬†vanaf oktober 2016¬†door iedereen gebruikt worden om een indruk te krijgen van de gemeentelijke financi√ęle huishouding.
Zodra de app operationeel is kunt u contact op nemen met de fractie van Velsen Lokaal om uw mening te laten horen of vragen te stellen over de financi√ęn en het gemeentelijke beleid. Hebt u suggesties over verbetering van deze app, dan horen we dat ook graag!

SHIP lijkt de goede koers

Het Sluis en Haven Informatie Punt, kortweg SHIP is afgelopen donderdag in een sessie besproken door de gemeenteraad van Velsen. De raad werd gevraagd of zij bereid is 200.000 EURO bij te dragen aan dit project.

Lees meer

Paardenbende landgoed Waterland Velsen-Zuid

Afgelopen donderdag tijdens een raadsessie over de vergunningaanvraag voor een paardenstal op landgoed Waterland gingen veel paardengezegden over tafel. Die van collega-raadslid Jeroen Verwoort (VVD) vatte het sentiment (zeker van Velsen Lokaal) goed samen: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Lees meer