Artikelen door Nathanael Korf

De Stadsschouwburg Velsen gered… En nu?

Tijdens de raadsvergadering van 25 januari heeft de raad bijna unaniem besloten om de stadsschouwburg een tweede kans te geven. Enerzijds komt hiermee een eind aan een weken durend theaterstuk in de raadzaal, aan de andere kant begint nu pas het avontuur voor de stadsschouwburg!  Onze woordvoerder Nathanael Korf gaf duidelijk aan welke verantwoordelijkheid de […]

Klaar voor de verkiezingen!

Op 22 november was er een besloten ledenvergadering van Velsen Lokaal. Hoewel alle ledenvergaderingen belangrijk zijn, stijgt deze er eens in de vier jaar toch boven uit. Tijdens de vergadering voorafgaand aan de verkiezingen wordt namelijk de kandidatenlijst (inclusief lijsttrekker) en het verkiezingsprogramma vastgesteld. 

Participatie krijgt een boost!

Op 21 september heeft de raad vergaderd over de aanbevelingen uit een rapport van de Rekenkamercommissie. Deze aanbevelingen hadden betrekking op het verbeteren van participatie in Velsen. Want hoewel er al voorzichtige stappen zijn gezet, kan het nog veel beter! 

Internationale ambitie Velsen?

Tijdens een sessie op donderdag 21 september ging het college in gesprek met de raad over de internationale ambitie van de gemeente Velsen en hoeveel geld de raad hiervoor wilde budgetteren. Aan de hand van een aantal vragen mochten de diverse partijen zich hierover uitspreken. 

Najaarsrondje Velsen Lokaal

De gemeenteraadsverkiezingen 2018 staan bijna voor de deur en over een paar maanden gaan alle partijen zich inspannen om kiezers voor zich te winnen. Velsen Lokaal is, zoals u van ons gewend bent, echter altijd op straat te vinden, of er nou verkiezingen zijn of niet. Wij vinden het namelijk ALTIJD belangrijk van u te horen […]

Strategische Agenda 2020

In 2011 is de visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken’ vastgesteld. De eerste stappen om deze visie te bereiken zijn vastgelegd in de strategische agenda die loopt tot en met 2016. Daarom is het tijd voor een herijking van de agenda. De herijkte agenda speelt in op actuele maatschappelijke vraagstukken. Een belangrijk hoofdpunt van de […]

Raadsvragen over financiële situatie Stadsschouwburg

De gemeente Velsen verstrekt flinke subsidies aan een aantal zogeheten verbonden partijen in de regio. Deze organisaties functioneren volledig zelfstandig, maar zijn wel verplicht inzicht te verlenen in de financiën aan de gemeente omdat zij een flink bedrag ontvangen en de gemeente uitgave van het belastinggeld (zelfs indirect) moet kunnen verantwoorden.