Artikelen door Nathanael Korf

Anoniem solliciteren?

Tijdens de raadsvergadering van 2 februari jl. diende de PvdA (gesteund door LGV en Groen Links) een motie in om anoniem solliciteren in te voeren bij de gemeente Velsen. Dankzij een treffende reactie van burgemeester Dales (portefeuillehouder) werd de motie weer ingetrokken.

Buitenlandse dienstreizen en declaraties B&W Velsen

In collegebericht 99 ‚ÄėBezoek wethouder EZ aan India‚Äô¬†meldt het college¬†dat wethouder Verkaik (VVD) gedeputeerde Bond vergezelt bij een 5-daags bezoek aan India. Naar aanleiding daarvan heeft Velsen Lokaal¬†schriftelijke vragen aan B&W gesteld over nut en noodzaak van dergelijke dienstreizen en de¬†in onze ogen noodzakelijke¬†transparantie.¬†In het verleden was het gebruikelijk dat het college na afloop van […]

We zijn er nog

Na een periode die bol stond van vergaderingen, actualiteiten en volle agenda‚Äôs is half juli het reces aangebroken. En daarmee breekt traditiegetrouw een rustige periode aan. Gezien de drukte in juni zou je kunnen spreken van een stilte na de storm, maar hoewel wij geen meteorologen zijn, kan de storm na de zomer best weer […]

Moties Velsen Lokaal unaniem aangenomen – Missiehuis en HVC

Gisterenavond heeft de gemeenteraad van Velsen twee moties van Velsen Lokaal unaniem aangenomen. Twee successen waar wij als fractie bijzonder trots op zijn. In de voorbereiding naar de raadsvergadering toe hebben we dan ook veel energie gestoken. Met beide moties hebben we uiting gegeven aan de onvrede en teleurstelling die niet alleen door gemeenteraadsleden is […]

Samenvatting sessies 17 maart 2016

Vier sessies op deze donderdagavond. Evaluatie verordening Starterslening,verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning project op perceel Rijksweg 116 te Velsen-Zuid en de jaarcijfers 2015 politie en preventie door lokale overheid. Tot slot een raadsbrede sessie over de positie van Velsen als kandidaat fusiepartner van Haarlemmerliede & Spaarnwoude. 

Sturende informatie over referendum associatieverdrag EU – Oekra√Įne bij Velsense stempassen

Deze week vallen bij Velsense kiezers stempassen voor het referendum over het associatieverdrag met Oekra√Įne op de mat. Daarmee mag u op 6 april naar de stembus om een oordeel over dit verdrag te vellen. Velsen Lokaal is op zijn zachts gezegd¬†onaangenaam verrast door¬†de flyer die bij de stempas is gevoegd. We vinden de informatie […]